Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İctimai Elmlər Bölməsi

İctimai Elmlər Bölməsi
Veb-sayt www.ieb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4925180; (+994 12) 4925385; (+994 12) 4925937
Faks  
Elektron poçtu ieb@science.az;

ictimaibolme@mail.ru

Bölmənin yaranma tarixi İctimai Elmlər Bölməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə eyni tarixdə, 1945-ci il martın 27-də yaranmış, tərkibi isə mayın 21-də AEA-nın Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilmişdir. O zaman bölmənin tərkibində ictimai elmlər üzrə 5 tədqiqat müəssi­səsi fəaliyyət göstərirdi. On­lardan 2-si institut (Tarix, Fəlsəfə), 1-i mu­zey (Tarix Muzeyi), 1-i isə sek­tor (İqtisadiyyat Sektoru) idi.

1960-cı ildə Bölmənin strukturunda dəyişiklik olmuşdur: 2 yeni elmi-tədqiqat müəssisəsi (İqti­sadiy­yat, Şərqşünaslıq ins­ti­tut­ları) və 1 sektor (Fəl­səfə Sektoru) ya­radı­lmışdır.

1981-ci ildən İctimai Elmlər Bölməsi iki müstəqil bölmə – Ta­rix, Fəlsəfə və Hüquq, Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət bölmələri kimi fəaliyyətə baş­lamışdır.  1990-cı ildə Tarix, Fəlsəfə və Hüquq Bölməsinin əvvəlki adı bərpa olunmuşdur.

2001-ci il­də isə İctimai Elm­lər Bölməsi və Ədə­biy­yat, Dil və İncəsənət Bölməsinin ba­za­sın­da Huma­nitar və İc­ti­mai Elmlər Bölməsi təşkil edilmişdir.

İEB təşkil edilənədək humanitar və ictimai elmlərə Aka­demi­yanın vitse-prezidentləri Heydər Hüseynov (1945-1950) və Səməd Vurğun Vəkilov (1950-1957) rəhbərlik edirdilər. Sonradan müxtəlif illərdə bölməyə akademiklər Məmməd Arif Dadaşzadə (1959-1961), İsmayıl Hüseynov (1962-1968), Məmmədağa Şirə­liyev (1969-1969), Əlisöhbət Sumbatzadə (1970-1981), İqrar Əliyev (1981-1985), Məmməd Cəfər Cəfərov (1981-1986 – ƏDİB), Əhməd Mahmudov (1985-1987), Aslan Aslanov (1987-1997), Bəkir Nəbiyev (1987-2001 – ƏDİB), Cəmil Quliyev (1997-2001), Ağa­mu­sa Axundov (2001-2011), Kamal Abdullayev (2011-2014) rəhbər­lik etmişlər. 2014-cü ildən isə bölmənin akademik-katibi Teymur Həşim oğlu Kərimlidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan Milli Elmlər Akademi­yasının Nizamnaməsi"nin təsdiqi və "Azərbaycan Milli Elm­lər Akademiyasının Nizam­namə­sinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Res­pub­­likası Prezidentinin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 837 nömrəli Fərmanının ləğvi haq­­qında" 11 dekabr 2014-cü il tarixli 386 nömrəli Fərmanına əsasən, Azərbaycan Mil­li Elmlər Akademiyasının tərkibində Humanitar Elmlər Bölməsi və İctimai Elm­lər Bölmə­si yaradılmışdır. AMEA-nın 29 aprel 2015-ci il tarixli Ümumi yığın­ca­ğında AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsi və İctimai Elmlər Bölməsinin  fəaliy­­yətinin təşkili haqqında müvafiq qərar qəbul edilmişdir.

AMEA-nın 29 aprel 2015-ci il tarixli 1/12 nömrəli qərarı ilə AMEA-nın müx­bir üzvü Nərgiz Axundova AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin aka­de­mik-katibi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

Hazırda İctimai Elmlər Bölməsinin tərkibinə 7 elmi tədqiqat institutu və 1 mu­zey daxildir: A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (baş direktor: professor K.Şükürov), Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (baş direktor v.i.e.: Fərhad Quliyev), Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (baş di­rek­tor: akademik G.Baxşə­liye­va), Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (baş di­rek­tor: fəlsəfə üz­rə elm­lər doktoru, professor İ.Məmməd­zadə), İqti­sa­diy­yat İns­titutu (baş direktor: iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor N.İmanov), Qafqazşünaslıq İnsti­tu­tu (baş direktor: AMEA-nın müxbir üzvü M.Qasımlı) və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (baş direk­tor: aka­demik N.Vəlixanlı).

İctimai Elmlər Bölməsinin tərkibində 9 akade­mik, 15 müxbir üzv fəaliyyət göstərir.  
Bölmənin Elmi şurasının sədri  Akademik Gövhər Baxşəli qızı Baxşəliyeva

Telefon: (+994 12) 4929707

Bölmənin elmi katibi Zümrüd İbrahim qızı Mənsimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4925180

Mobil tel.: (+994 55) 5765235

Veb: www.science.gov.az

E-poçt: zumaibrahim@mail.ru, zumrudmensimova@science.az

ieb@science.az

Elmi şura

- sədr

-müavin

- üzvləri

 

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

Axundova Nərgiz Çingiz qızı

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Bölmənin üzvləri Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372021

Mob.: (+994 50) 2149443

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446580

Mob.: (+994 50) 2117658

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4932387

Mob.: (+994 50) 3245393

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu

Mob.: (+994 50) 2129047

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Mob.: (+994 50) 2866361

Məlikova Məsumə Fazil qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5390484

Mob.: (+994 50) 3672131

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı 

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102858

Mob.: (+994 55) 7848820

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Nuriyev Əli Xudu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393152

Mob.: (+994 50) 3399609

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

Mob.: (+994 50) 3890366

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5450671

Mob.: (+994 50) 3536875 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5398951 

Mob.: (+994 50) 3594595

İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102690

Mob.: (+994 50) 3104003

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4981745

Mob.: (+994 50) 3208025

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

İqtisadiyyat İnstitutu

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Qafqazşünaslıq İnstitutu

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

Bölmənin elmi nəşrləri

Azərbaycan tarixşünaslığı (A.Bakıxanov adına tarix İnstitutu)

Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası (Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya  İnstitututu)

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya  İnstitututu)

“Şərq filologiyası məsələləri”  toplusu (Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

Azərbaycan şərqşünaslığı (elmi-kütləvi jurnal) (Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

Şərq araşdırmaları (Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

Elmi əsərlər (Fəlsəfə və Sosiologiya   İnstitutu)

Şərq fəlsəfəsi problemləri (Fəlsəfə və Sosiologiya   İnstitutu)

AMEA-nın Xəbərləri (İqtisadiyyat seriyası) (İqtisadiyyat İnstitutu)

İqtisadi artım və ictimai rifah (İqtisadiyyat seriyası) (İqtisadiyyat İnstitutu)

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi əsərləri    (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi)

Qafqazşünaslıq jurnalı (Qafqazşünaslıq İnstitutu)

Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar

Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası

İctimai Elmlər üzrə Problem Şurası