Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İctimai Elmlər Bölməsi

İctimai Elmlər Bölməsi
Veb-sayt www.ieb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4925180; (+994 12) 4925385; (+994 12) 4925937
Faks  
Elektron poçtu ieb@science.az;

ictimaibolme@mail.ru

Bölmənin yaranma tarixi İctimai Elmlər Bölməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə eyni tarixdə, 1945-ci il martın 27-də yaranmış, tərkibi isə mayın 21-də AEA-nın Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edilmişdir. O zaman bölmənin tərkibində ictimai elmlər üzrə 5 tədqiqat müəssi­səsi fəaliyyət göstərirdi. On­lardan 2-si institut (Tarix, Fəlsəfə), 1-i mu­zey (Tarix Muzeyi), 1-i isə sek­tor (İqtisadiyyat Sektoru) idi.

1960-cı ildə Bölmənin strukturunda dəyişiklik olmuşdur: 2 yeni elmi-tədqiqat müəssisəsi (İqti­sadiy­yat, Şərqşünaslıq ins­ti­tut­ları) və 1 sektor (Fəl­səfə Sektoru) ya­radı­lmışdır.

1981-ci ildən İctimai Elmlər Bölməsi iki müstəqil bölmə – Ta­rix, Fəlsəfə və Hüquq, Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət bölmələri kimi fəaliyyətə baş­lamışdır.  1990-cı ildə Tarix, Fəlsəfə və Hüquq Bölməsinin əvvəlki adı bərpa olunmuşdur.

2001-ci il­də isə İctimai Elm­lər Bölməsi və Ədə­biy­yat, Dil və İncəsənət Bölməsinin ba­za­sın­da Huma­nitar və İc­ti­mai Elmlər Bölməsi təşkil edilmişdir.

İEB təşkil edilənədək humanitar və ictimai elmlərə Aka­demi­yanın vitse-prezidentləri Heydər Hüseynov (1945-1950) və Səməd Vurğun Vəkilov (1950-1957) rəhbərlik edirdilər. Sonradan müxtəlif illərdə bölməyə akademiklər Məmməd Arif Dadaşzadə (1959-1961), İsmayıl Hüseynov (1962-1968), Məmmədağa Şirə­liyev (1969-1969), Əlisöhbət Sumbatzadə (1970-1981), İqrar Əliyev (1981-1985), Məmməd Cəfər Cəfərov (1981-1986 – ƏDİB), Əhməd Mahmudov (1985-1987), Aslan Aslanov (1987-1997), Bəkir Nəbiyev (1987-2001 – ƏDİB), Cəmil Quliyev (1997-2001), Ağa­mu­sa Axundov (2001-2011), Kamal Abdullayev (2011-2014) rəhbər­lik etmişlər. 2014-cü ildən isə bölmənin akademik-katibi Teymur Həşim oğlu Kərimlidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Azərbaycan Milli Elmlər Akademi­yasının Nizamnaməsi"nin təsdiqi və "Azərbaycan Milli Elm­lər Akademiyasının Nizam­namə­sinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Res­pub­­likası Prezidentinin 2003-cü il 4 yanvar tarixli 837 nömrəli Fərmanının ləğvi haq­­qında" 11 dekabr 2014-cü il tarixli 386 nömrəli Fərmanına əsasən, Azərbaycan Mil­li Elmlər Akademiyasının tərkibində Humanitar Elmlər Bölməsi və İctimai Elm­lər Bölmə­si yaradılmışdır. AMEA-nın 29 aprel 2015-ci il tarixli Ümumi yığın­ca­ğında AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsi və İctimai Elmlər Bölməsinin  fəaliy­­yətinin təşkili haqqında müvafiq qərar qəbul edilmişdir.

AMEA-nın 29 aprel 2015-ci il tarixli 1/12 nömrəli qərarı ilə AMEA-nın müx­bir üzvü Nərgiz Axundova AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin aka­de­mik-katibi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

2020-cü ildən İEB-in sədri vəzifəsini akademik İsa Həbibbəyli yerinə yetirir. 

Hazırda İctimai Elmlər Bölməsinin tərkibinə 8 elmi tədqiqat institutu və 1 mu­zey daxildir: A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (direktor: AMEA-nın müxbir üz­vü Y.Mahmudov), Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu (direktor: tarix üzrə elm­lər doktoru M.Rəhimova), Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (di­rek­tor: AMEA-nın müxbir üzvü G.Baxşə­liye­va), Fəlsəfə İnstitutu (di­rek­tor: fəlsəfə üz­rə elm­lər doktoru, professor İ.Məmməd­zadə), İqti­sa­diy­yat İns­titutu (direktor: iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor N.İmanov), Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (direktor: hüquq üzrə elmlər doktoru A.Mus­tafayeva), Elm Tarixi İnstitutu (direktor: tarix üzrə elmlər doctoru M.Seyidbəyli), Qafqazşünaslıq İnsti­tu­tu (direktor: tarix üzrə elmlər doctoru M.Qasımlı) və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (direk­tor: aka­demik N.Vəlixanlı).

İctimai Elmlər Bölməsinin tərkibində 9 akade­mik, 15 müxbir üzv fəaliyyət göstərir.  
Bölmənin Elmi şurasının sədri  Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Telefon: (+994 12) 4929707

E-mail: isa.habibbeyli@science.az

Bölmənin elmi katibi Zümrüd İbrahim qızı Mənsimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4925180

Mobil tel.: (+994 55) 5765235

Veb: www.science.gov.az

E-poçt: zumaibrahim@mail.ru, zumrudmensimova@science.az

ieb@science.az

Elmi şura

- sədr

-müavinlər


- üzvləri


Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Axundova Nərgiz Çingiz qızı

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

İmanov Muxtar Kazım oğlu 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu 

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Bölmənin üzvləri Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4923529

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372021

Mob.: (+994 50) 2149443

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446580

Mob.: (+994 50) 2117658

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4932387

Mob.: (+994 50) 3245393

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5392294

Mob.: (+994 50) 3614165

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5388755

Mob.: (+994 50) 3379010

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu

Mob.: (+994 50) 2129047

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393615

Mob.: (+994 50) 2866361

Məlikova Məsumə Fazil qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5390484

Mob.: (+994 50) 3672131

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı 

Mob. tel.: (+994 50) 4933463

Məmmədova Fəridə Cəfər qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4972346; 4972600

Mob.: (+994 50) 4296359

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102858

Mob.: (+994 55) 7848820

Musayev Akif  Fərhad oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4038609

Mob.: (+994 50) 2003161

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5387671

Mob. tel.: (+994 50) 3279170

Nuriyev Əli Xudu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393152

Mob.: (+994 50) 3399609

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu

Mob.: (+994 50) 3890366

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5450671

Mob.: (+994 50) 3536875 

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5452632

Mob.: (+994 50) 3347129

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5398951 

Mob.: (+994 50) 3594595

İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5102690

Mob.: (+994 50) 3104003

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 4981745

Mob.: (+994 50) 3208025

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

İqtisadiyyat İnstitutu

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Elm Tarixi İnstitutu

Qafqazşünaslıq İnstitutu

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

Bölmənin elmi nəşrləri AMEA-nın "Sosial elmlər jurnalı"

AMEA-nın Xəbərləri (İqtisadiyyat  seriyası), (İqtisadiyyat İnstitutu)

Elmi əsərlər (məqalələr toplusu), (A.Bakıxanov adına tarix İnstitutu)

Arxeologiya və Etnoqrafiya (tədqiqatlar), (Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)

Elmi araşdırmalar (şərq filologiyası) Z.Bünyadov adı­­na şərqşünaslıq İnstitutu

Elmi əsərlər (elmi nəzəri jurnal), (Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu)

Elmi məqalələr  toplusu (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi)
Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar

Psixologiya və sosiologiya üzrə elmi şura

Fəlsəfə və etika üzrə elmi şura

Azərbaycan tarixi üzrə elmi şura

Ümumi tarix üzrə elmi şura

Arxeologiya, etnoqrafiya və antropologiya üzrə elmi şura

Hüquqşünaslıq və insan haqları üzrə elmi şura

İqtisad elmləri üzrə elmi şura

İqtisadi riyazi modelləşdirmə üzrə elmi şura

Beynəlxalq münasibətlər üzrə elmi şura