Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Sənaye siyasəti və investisiya problemləri şöbəsi

Sənaye siyasəti və investisiya problemləri şöbəsi
Tel. (+994 12) 537-22-78; 539-30-21
Faks  
Elektron poçtu

economicscomaz@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Hüseynov Tofiq Həsən oğlu

İqtisad üzrə elmlər doktoru
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

- Sənayenin inkişafı problemləri,

- İnvestisiya qoyuluşları və onlardan istifadənin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi,

- Neft və qaz sənayesinin inkişaf problemləri,

- Qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafı problemləri.

Əsas elmi nəticələri Azərbaycanda ilk dəfə olaraq istehsal və satış sahələrinin normativ-hüquqi bazası ,sahənin rəqabət qabiliyyətinə təsir edən amilləri və beynəlxalq təcrübəni əhatə edən, emal sənayesi sahələrinin rəqabətli inkişafının təmini ilə bağlı problemlər tədqiq edilib. Tədqiqatın nəticələrinin əsasında dövlət proqramlarının hazırlanmasında, normative-hüquqi bazanın dəqiqləşdirilməsində, cari qərarların qəbul olunmasında istifadə oluna bilən bir neçə məruzə yuxarı idarəetmə orqanlarına təqdin edilmişdir