Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İntellektual qərar qəbuletmə üsulları və kompüter sistemləri laboratoriyası

İntellektual qərar qəbuletmə üsulları və kompüter sistemləri laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5101100
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu lab1.6@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., dosent Əliyev Elçin Rəşid oğlu
İşçilərin ümumi sayı 40
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Virtual hibrid informasiya şəbəkələrinin yaradılması prinsiplərinin tədqiqi və işlənməsi. İntellektuallaşdırılmış informasiya axtarış sistemlərinin və hibrid paylanmış verilənlər bazalarının yaradılması prinsiplərinin və proqram vasitələrinin işlənməsi.
Əsas elmi nəticələri Paylanmış informasiya sistemlərinin yaradılması prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. Virtual şəbəkələrə qoyulan tələblər müəyyən edilmiş, onların arxitektur xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. Virtual informasiya şəbəkələrinin qurulması üçün əsas prinsiplər təklif edilmişdir. İnternet birləşmələrdə paylanmış verilənlər bazasından istifadə prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. İnlellektual paylanmış verilənlər bazasının təhlükəsizliyi ilə bağlı alqoritmlər işlənib hazırlamışdır;

Əldə olunmuş elmi nəticələr əsasında işlənib hazırlanmış proqram sistemləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin korporativ şəbəkəsinin yaradılmasında və idarə olunmasında tətbiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyi üçün Hüquqi Şəxslərin Reyestri sistemi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üçün "Fərdi Uçot Sistemi”, Təhsil Nazirliyi üçün "İdarəetmə strukturu və kadr potensialı sistemi” yaradılmışdır. PKİ infrastrukturu əsasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı üçün sertifikatlaşdırma mərkəzi, Mərkəzi Bank üçün ödəniş sistemi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi üçün İP MPLS verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsi yaradılmışdır.