Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsi

Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsi
Tel. (+994 12) 539 45 27 
Faks  
Elektron poçtu xariciolkeler@lit.science.az 
Struktur bölmənin rəhbəri

Gülər Həsən qızı Abllullabəyova 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Şöbədə Azərbaycan ədəbiyyatının Avropa (Macarıstan, İngiltərə, Rusiya, Polşa) ABŞ ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri inspirasiyalar, respesiyalar, tərcümə problemləri araşdırılır. 

Əsas elmi nəticələri

Şöbədə “Ədəbi əlaqələr” adlı elmi-mədəni dərgi çap olunur. Rusiyadakı Stavropol Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə birlikdə M.Şoloxova həsr olunmuş məqalələr toplusunda, “Dostluq və sülh” və multikulturalizm problemlərinə həsr olunmuş məqalələr toplusunda Rusiyanın Stavropol Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə birlikdə “Dünya ədəbiyyatı” və komprativistika” şöbəsinin əməkdaşları fəal iştirak ediblər. Ardıcıl surətdə Polşanın Varşava Universiteti ilə birlikdə “Azərbaycan-Polşa” elmi konfranslarda şöbənin əməkdaşları fəal iştirak ediblər. Ardıcıl surətdə şöbədə komprativistika problemlərinə və Dünya Ədəbiyyatının görkəmli ədib və şairlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri seminarlar keçirilir. Azərbaycan-Avropa və ABŞ arasında ədəbi və mədəni əlaqələri genişləndirmək, dərinləşdirmək və intensivləşdirməkdən ibarətdir.