Tədris-İnnovasiya Mərkəzi

Tel. (+994 12) 5397741
Faks  
Elektron poçtu training_center@iit.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova
İşçilərin ümumi sayı 17
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. E-təhsilin formalaşması problemləri;

2. İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması və qiymətləndirilməsi problemləri;

3. İnternet asılılığı ilə mübarizə problemləri.

Əsas elmi nəticələri - Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün yeni struktur yanaşma təklif edilmişdir;

- Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətini müəyyən etmək üçün indikatorlar işlənilmişdir;

- İnformasiya mədəniyyəti kriteriyalarına görə şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi üçün çoxkriteriyalı qeyri-səlis hybrid model təklif edilmişdir;

- Ölkəmizdə uşaqların İnternetin təhlükələrindən qorunması üçün təklif və tövsiyələr işlənilmişdir.