www.science.az
10.09.2020 15:02

Portağal qabığı litium-ion batareyalarının təkrar emalına kömək edəcək

Fransa və Sinqapurdan olan kimyaçılar limon turşusu və portağal qabığı ekstraktından istifadə edərək litium-ion batareyalarından qiymətli metalların çıxarılması üçün həm ekoloji, həm də səmərəli metod təklif ediblər. 

Yeni metod kobaltın 90%-dən çoxunun katod materialından zərərli məhsullar meydana gəlmədən çıxarılmasına imkan verir.

Aparılan elmi tədqiqatın nəticələri “Environmental Science & Technology” jurnalında çap olunub.

www.kiozk.ru