Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Mustafayev İslam İsrafil oğlu
Veb-sayt www.islam-mustafayev.info  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar rayonu 
Təvəllüdü 22.11.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


02.00.09

Radiasiya kimyası

Azotun radiasiya-kimyəvi fiksasiyasının kinetika və mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 -        mövzunun adı02.00.09; 05.17.07

Radiasiya kimyası, yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası

Bərk üzvi yanacaqlarda radiasiya-termiki proseslər

Müxbir üzv seçilməsi

-          tarix

-          ixtisasın adı

2014

Radiasiya kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

264

 

196

 

115 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

11

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.

2) Metan emissiyalarının atmosferdə fotokimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.

3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperatur arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.

4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.

5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.

6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.   

7) Neftin boru kəmərləri ilə nəqli prosesində yaranan bərk tullantıların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi və radiasiya-kimyəvi üsulla emalı
Elmi əsərlərinin adları

1. The principles of  Radiation-chemical Technology of refining the  petroleum residues. J. Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316

2. Radiation-thermal transformation of Pentadecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, p. 354-359.

3. Environmental Security and Environmental Management: The Role of  risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.

4. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact  of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011, volume   90, issue 8, p. 2555-2559.Elsevier.

5. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen.  NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, p. 47-55.

6. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems.  NATO-Science series. Springer, p.122-126,  2013

7. A study of radiation-chemical conversion of synthetic oil derived from oil-bitumen rock. “Radiation Chemistry”, 2013, № 6, p. 301-307

8. Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85) 2014. 

9. Studying Photostimulated Processes of the Formatin and Decomposition of Ozone in the VUV- Photolysis of methane in air. Russian Journal of Physial Chemistry A, 2015, vol.89,No.8,pp.1482-1485

10. Radiation Resistance of Tar Fractions of Bituminous Oil. J. Chem. Chem. Eng. 9 (2015) 357-362 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1) Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995

2) Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü - 2000   

Pedaqoji fəaliyyəti

1) İstanbul Texniki Universiteti (1993-1996), Mineral proseslər kafedrası, professor

2) Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2000), Ekologiya kafedrası, professor

3) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2009-indiyədək), Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası, professor   

Digər fəaliyyəti

1.“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri (1996)

2.   BMTİP –da  Kimyəvi təhlükəsizlik üzrə ekspert - 2003-cü ildən

3.  BMT Ətraf Mühit Proqramının eksperti - 2006-cı ildən     
Təltif və mükafatları

1. “Tərəqqi”  medalı  (2011)

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanları (2002, 2005, 2011)   
İş yeri və ünvanı Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı AZ1073, B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394113 
Mobil tel . (+994 50) 3207816 
Ev tel. (+994 12) 4249453 
Faks (+994 12) 5394113 
Elektron poçtu imustafayev@mail.ru