Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Mustafayev İslam İsrafil oğlu
Veb-sayt http//islam_mustafayev.org   
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar rayonu 
Təvəllüdü 22.11.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti ( indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi AMEA-nın müxbir üzvü
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2307.01 (02.00.04)

Radiasiya kimyası

Azotun radiasiya-kimyəvi fiksasiyasının kinetika və mexanizmi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 -        mövzunun adı2305.01 (02.00.09)

Radiasiya kimyası, yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası

Bərk üzvi yanacaqlarda radiasiya-termiki proseslər

Müxbir üzv seçilməsi

-          tarix

-          ixtisasın adı

30.06.2014

Radiasiya kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

315

 

223

 

170
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 17
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

14

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1) Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.

2) Metan emissiyalarının atmosferdə fotokimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.

3) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperatur arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.

4) Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.

5) Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.

6) Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.

7) BTC neft kəmərində yaranan tullantıların xassələrinin tədqiqi və radiasiya-kimyəvi üsullarla utilizasiya üsulunun hazırlanması

8) Neft-bitumlarının radiasiyaya davamlılığı qiymətləndirilmiş və onun artırılması yolları müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.The principles of  Radiation-chemical Technology of refining the  petroleum residues. J. Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313-1316

2.Radiation-thermal transformation of Pentadecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, p. 354-359.

3.Environmental Security and Environmental Management: The Role of  risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.

4.Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact  of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011, volume   90, issue 8, p. 2555-2559.Elsevier.

5. Photochemical decomposition of hydrogen sulfide in the gas mixtures and generation molecular hydrogen.  NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. Springer:-2013, p. 47-55.

6. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems.  NATO-Science series. Springer, p.122-126,  2013

7. A study of radiation-chemical conversion of synthetic oil derived from oil-bitumen rock. “Radiation Chemistry”, 2013, № 6, p. 301-307

8.Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85) 2014.

9.Фотостимулированные процессы образования и распада озона в воздушной среде. Журнал Химия Высоких Энергий, Фотохимия, 2015, том 49, №2, с.124-126.

10.N. Guliyeva , I. Mustafayev, S. Mamedova and S. Aliyeva . Radiation Resistance of Tar Fractions of Bituminous Oil .  J. Chem. Chem. Eng. 9 (2015) 357-362.

11.I.Mustafayev, N.Guliyeva, N.Ibadov, Sh.Haciyev “Transformation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at Degradation of Petroleum in Soil” Modern Environmental Science and Engineering, USA.Academic Star Publishing Company,2016 No   11.

12. Hasanov S.H., Mahmudov H.M., Mustafayev I.I. The kinetics of convertation of carbon monoxide to carbon dioxide on the surface of mixed nano-catalyst in the closed system. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 3, March-2017, p. 1389-1393.

13. Lala Cabbarova, Islam Mustafayev. Researches of impact of ionizing radiation on some characteristics of diesel fuel. Journal of Energy, Environmental & Chemical Engineering, USA, Vol. 2, №4, 2017, p. 41-45.

14. L.Y. Jabbarova, I.I. Mustafayev. “High-temperature radiolysis of diesel fuel”. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 85, №4, September, 2018, Springer Science, LLC. pp. 686-690.

15. N.K. Gulieva, I.I. Mustafaev, A.A. Sabzaliev, R.G. Garibov. Composition and properties of deposits formed on the internal surface of oil pipelines. Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 85, No. 1, March, 2018 (Russian Original Vol. 85, No. 1, January–February, 2018), p. 103-108

16. I. Mustafayev, S. Hasanov, H. Mahmudov. Assessment of emissions and emissions reduction in Azerbaijan's Rоаd Tгаnsрогt. 2019. International Emissions Inventory Conference – Collaborative Partnerships to Advance Science and Policy, Environmental Protection Agency, USA. Air Emissions Inventories, 24 July-01 August, Dallas, Texas, USA.

17. I.I. Mustafayev, N.K. Guliyeva, G.M. Hatamkhanova. Radiation Resistance of Bituminous Waterproofing Materials. High Energy Chemistrty. 2020, Vol. 54, No. 5, p. 336-341.

18. Islam Mustafayev, Gulara Imanova, Gulnara Hatamkhanova, Nigar Quliyeva. Radiation Resistance of Bituminous Hydroisolation Materials. 11th World Conference «Intelligent Sistem for Idustrial Automation» Springer International Publishin, 2021 (WCIS-2020), p. 348-357.

19. I.I. Mustafayev, L.Y. Jabbarova. Radiolysis of diesel Fuel. High Energy Chemistry. v. 55, p. 37-39 (2021).

20. I.I. Mustafayev, L.Y. Jabbarova. Study of Ionizing Radiation Effects on Gasoline. Radiochemistry. 2021, Vol. 63, No. 3, p. 373-377. ISSN 1066-3622.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1) Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995

2) Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü - 2000  

3)Beynəlxalq Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Akademiyasının üzvü və Bakı Filialının sədri-2017 

Pedaqoji fəaliyyəti

1) Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu (1992)

2) İstanbul Texniki Universiteti (1993-1996), Mineral proseslər kafedrası, professor

3) ABŞ Meriland Universiteti. İREX Fellow-professor (1998)

4) Lənkəran Dövlət Universiteti (1999-2000), Ekologiya kafedrası, professor

5) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (2009-indiyədək), Fövgəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası, professor

Digər fəaliyyəti

1)“Rüzgar” Ekoloji İctimai Birliyinin sədri (1996)

2)BMT İnkişaf Proqramı: “Azərbaycanda bərk tullantıların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi” Layihəsinin Milli koordinatoru, 2009-2011

3)Avropa Birliyi: “Hava keyfiyyətinin idarə olunması” layihəsinin Azərbaycan üzrə Milli koordinatoru, 2011-2014

4)Aİ “Horison-2020” Proqramının Enerji istiqamətinin Azərbaycan üzrə Milli Əlaqələndiricisi, 2014-2017

Təltif və mükafatları

1. “Tərəqqi”  medalı  (2011)

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanları (2002, 2005, 2012)   
İş yeri və ünvanı Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Baş direktor
Xidməti tel. (+994 12) 5394113 
Mobil tel . (+994 50) 3207816 
Ev tel. (+994 12) 4249453 
Faks (+994 12) 5394113 
Elektron poçtu imustafayev@mail.ru