Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan, İcevan rayonu, Göyərçin kəndi    
Təvəllüdü 03.10.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı1211.01

Diferensial və inteqral tənliklər

İnteqro-diferensial tənliklər sistemi üçün optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı1211.01

Diferensial və inteqral tənliklər

Gecikmələri və məhdudiyyətləri olan optimal proseslərin tədqiqi

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı


2017

Riyaziyyat 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90 elmi iş riyaziyyat üzrə, 100 məqalə təhsil sistemi haqqında, 4 monoqrafiya, 21 dərslik, 25 kitab təhsilə aid, 4 cildli “Azərbaycan təhsilinin tarixi” kitabı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı4

Əsas elmi nailiyyətləri

Neytral tipli gecikən arqumentli tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi üçün neytrallıq tənliyə xətti daxil olmadıqda Pontryaginin maksimum prinsipini isbat etmişdir; idarəedici funksiyaya sonlu sayda gecikmə daxil olan sistemlər üçün ilk dəfə olaraq Pontryaginin maksimum prinsipini isbat etmişdir; məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün daha güclü ikinci tərtib zəruri şərtlər isbat etmişdir; gecikən arqumentli diferensial tənliklərlə təsvir olunan, sonlu sayda inteqral və faza məhdudiyyətləri olan optimal idarəetmə məsələləri üçün Pontryaginin maksimum prinsipini isbat etmək məqsədi ilə yeni, daha səmərəli metod təklif etmiş, həmin metodun köməyi ilə optimallıq üçün birinci və ikinci tərtib zəruri şərtlər isbat etmişdir; ilk dəfə olaraq, təklif olunan üsulun köməyi ilə analoji nəticələr paylanmış parametrli Qursa-Darbu tənlikləri ilə təsvir olunan idarəetmə məsələləri üçün isbat etmişdir.

İdarəedici funksiyalarda gecikmə olan proseslərdə ilk dəfə olaraq, idarəedici funksiyanın optimallığı üçün Kelli, Koop-Mayer və bərabərlik tipli zəruri şərtlər ardıcıllığı alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Необходимые условия оптимальности в системах с запаздываниями и фазовыми ограничениями. Матем. Заметки, 1987, т.42, №5, с.691-702
  2. Принцип максимума в системах с запаздываниями нейтрального типа и фазовыми ограничениями. ДАН СССР, 1987, т.297, №3, с.538-542
  3. О необходимых условиях второго порядка в задачах оптимального управления с запаздываниями. Вестник МГУ, сер.15 вычисл. матам.и киберн. 1988, №1,с.3-8
  4. К теории принципа максимума в задачах с запаздываниями Дифф. уравнения, 1989, т. 25, №12, с.2048-2058
  5. The method of similar solutions in the time optimal control problems with delay and state constraints. Journal Turkic World Mathematical Society №2, 2011, p.166-175(M.H.Imanov)
  6. “On the theory of necessary optimality conditions in discrete systems ”. Advances in Difference Equations (2015) 2015:28, 15 pages DOI 10.1186/s13662-015-0363-4) (Malik Samin T. and Mahmudov Nazim I.)
  7. “On necessary optimality conditions in discrete control systems”. International Journal of Control, vol.88, Issue 10, 2015, pages 2097-2106 (Melikov T.K), (Mahmudov N.I)
  8. “Existence and uniqueness results for q-fractional difference equations withp-Laplacian operators”. Advances in Difference Equations (2015) 2015:185 DOI 10.1186/s13662-015-0532-5. (Mahmudov N.I, Sharifov Y.A).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

2000-ci ilin yanvarın 28-dən Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.

2005-ci ilin aprelin 27-dən Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvüdür.

2011-2014-cü illərdə Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti olmuşdur.

2014-cü ildən Türk dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin fəxri prezidenti.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Elmi Şurasının sədri.

«Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri” jurnalının baş redaktoru

Pedaqoji fəaliyyəti

1973-1998-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində analitik həndəsə, diferensial həndəsə, optimal idarəetmənin riyazi üsulları fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. Eyni zamanda optimal idarəetmə ilə bağlı ixtisas kurslarında mühazirələr demiş və seminarlar aparmışdır, tələbələrin diplom işlərinə rəhbərlik etmişdir.

Digər fəaliyyəti 

“Kurikulum” elmi-metodiki jurnalının, “Cəmiyyət və ali təhsil”, “Elektron təhsil”, “Təhsil”, “Təhsil xəbərləri” jurnallarının baş redaktoru,

AMEA-nın fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasının  “Xəbərlər” jurnalının redaktor müavini,

«Azrb. Journal of mathem» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü.
Təltif və mükafatları “Əməkdar elm xadimi”, “Şöhrət” ordeni, “Dağıstan Respublikasının Əməkdar elm xadimi”
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 

Vəzifəsi Baş direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 5393924 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5390102 
Elektron poçtu

misirmardanov@yahoo.com

misir.mardanov@imm.az