Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Səmədov Oqtay Əbil oğlu
Veb-sayt http://irp.science.az/  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Neftçala rayonu 
Təvəllüdü 05.04.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi AMEA- nın müxbir üzvü
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

2220.01 (01.04.10)

Bərk cisimlər fizikası

Bəzi oksigen-oktaedrik quruluşlu spontan -polyarizasiya olunmuş kristallarda faza keçidlərinin dlielektrik və piroelektrik tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

2225.01 (01.04.24)

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

TlInS2 və TlGaSe2 kristalları əsasında relaksor seqnetoelektriklər

Müxbir üzv seçilməsi

-        tarix

-        ixtisasın adı02.05.2017

Radiasiya materialşünaslığı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

191

 

43

 

33

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1.Spontan-poyarizasiyalı kristallarda ardıcıl faza keçidləri üçün qanunauyğunluqlar verilmişdir.

2. TlInS2 və TlGaSe2 kristalları əsasında, yeni relaksor seqnetoelektriklər sinfi aşkar edilmişdir. Bu birləşmələrin relaksor halına keçməsi üçün kritik radiasiya dozası müəyyən olunmuşdur

3.TlGaTe2, TlInSe2 və TlİnTe2 kristallarında superion keçiriciliyi müşahidə edilmiş və onun radiasiya dozasından asılılıq kinetikası öyrənilmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Ferroelectricity and polytypism in TlGaSe2 crystals. Solid State Com, 1991, v.77, N.6, 453

2. The spontaneous relaxor-ferroelectric transition of TlInS2 with cationic impurities. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (JOAM), 2003, v.5, No.3, 276


3. Relaxor properties of TlInS2 composites with nanodomain state. Ferroelectrics, 2004, v.298, 275.

4. Релаксорные свойства и механизм проводимости γ -облученных кристаллов TlInS2. ФТТ, 2005,т.47,вып.9, 1665

5. Dielectric properties, conduction mechanism and possibility of nanodomain state with quantum dot formation in gamma-irradiated impurity-doped incommensurate TlInS2.Physica Status solidi (A}2006, 203, No. 11, 2845

6. Conduction anisotrjpy of intercalated  relaxor TlInS2<Ge>ferroelectrics. Russia /CIS/  Baltik /Japan Symposium on Ferroelectricity RCBJSF-9,Vilnius, Lathuania, 2008, 561

7. Features of conductivity anisotropy of intercalated nanodimensional relaxor TlInS2<Ge>. Journal ”ScientificIsrael-Technological Advantages” Material engineering ,2009, v.11, no.1,99     

8. Особенности проводимости γ – облученных кристаллов TlGaTe2  с наноцепочечной структурой. ФТП, 2010,том 44, вып.5, 610

9. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2.ФТТ, 2011, т.53, вып.8, 1488

10. Суперионная проводимость кристаллах В TlGaTe2 .ФТП, 2011,том 45, вып.8, 1009

11. Superionic conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TiGaTe2 Crystals. Japanese J.Appl. Physics.50 (2011), 05FCO9-1

12. Суперионнaя проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInTe2 и TlInSe2. ФТП, 2011, том 45, вып.11,1441

13. Superionic Conductivity and γ -Radiation-Induced Effects in Nanofibrous TlGaTe2 Crystals. International Journal of .Theoretical and Applied Nanotechnology.vol.1,Isse1, 2012.p.20-28.

14. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2облученных γ – квантами. ФТП, 2013, т. 47, в. 5. с.696-701.

15. Поляризация вызванная объемыми зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. ФТП, 2014, т. 48, в. 4. с.442-447.

16. Prospective Application of A3B3C62 Type Semiconductors for Developing Nano-size Electronic Devices. International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology Volume 2, Issue 1, Year 2014 Journal ISSN: 1929-2724 DOI: 10.11159/ijtan.2014.00

17. Impedance spectroscopy study of phase transitions to ionic and superionic conductivity states in Ag2S and Ag2Se. Physica status solidi (С).Apr 24, 2015, 1–5 (2015) / DOI 10.1002/pssc.201400366.

18. Temperature dependent spectroscopic ellipsometry of Ag2Se and Ag2S with phase transitions from ionic to superionic conductivity state. Physica status solidi (С).5 MAY 2015,DOI: 10.1002/pssc.201400367

19. Investigating the dielectric properties and low-frequency relaxation process of TlGaSe2 crystals, Modern Physics Letters B, 1750134, 2017, World Scientif. Publish.

20. High-temperature phaze transitions in TLİnTe2 crystals, Journal of Applied Physics, 123, 135701-1, 2018, p.1-9.

21. impact of γ-irradiation on dielectric and electric properties of TlInS2 crystals, Вопросы  атомной  науки  и техники  (ВАНТ), ISSN 1562-6016. PASТ. 2019.  №2(120), p. 30-33

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç.9
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (994 12) 539 33 91
Mobil tel. (+994 50) 3100360  
Ev tel. (+994 12) 3717002
Faks (994 12) 5398318
Elektron poçtu o.samedov@rambler.ru