Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıFüzuli rayonu, Aşağı Seyidəhmədli kəndi 
Təvəllüdü 01.11.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5503.02; 5509.01

Vətən tarixi; Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti müasir Türkiyə tarixşünaslığında
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

 

6

Əsas elmi nailiyyətləri 1) Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2000, 197 s.

2) Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri. Bakı, Çaşıoğlu, 2012.

3) Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular. Təbriz, Əxtər nəşriyyatı, 2012.

4) Qubadlı: Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı: Turxan NPB, 2013 (Həmmüəllif).

5) Gubadly: The ancient Azerbaijani land Zangazur’s gateway. Baku: Turkhan PPA, 2013 (co-author).

6) Губадлы: ворота древней Азербайджанской земли Зангезур. Баку, 2013 (соавтор).

7) Səfəvi-Osmanlı münasibətləri. Bakı, 2015, 516 s.

Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür»,1999, 132 s.

2. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2000, 197 s.

3. Azərbaycan tarixi. Abituriyentlər üçün vəsait. // Bakı, «Kür», 2001, 142 s.

4. Tarixin interaktiv təlimi. // Bakı, «Çaşıoğlu», 2002, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

5. Orta əsrlər tarixi (7-ci sinif). Müəllimlər üçün vəsait. // Bakı, «Yeni nəsil», 2003, 128 s. (R.Məlikovla birgə).

6. Əmir Teymur. // Bakı, «Yeni nəsil», 2002, 16 s. (R.İsmaylovla birgə).

7. Azərbaycan tarixi. Test tapşırıqları. Ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərs vəsaiti. (Y.M.Mahmudlu, N.İ.Məmmədova, Q.Ə.Əliyevvə Z.F.Əliyev). Bakı, 2003, 184 s.

8. Ə.Z.V.Toqan. Azərbaycan. Azərbaycan dilində çapa hazırlanmışdır. (M.Ənsərli ilə birgə). Bakı, Ocaq, 2007, 88 s.

9. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi gedişində xanlıqların ləğvi məsələsinə dair. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1989, №6, s.70-72.

10. Rusiya işğalı ərəfəsində Azərbaycan xanlıqlarının daxili və xarici vəziyyəti. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1990, №4.

11. Ağqoyunlu – Osmanlı münasibətləri məsələsi müasir türk tarixşünaslığında. // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüqüq seriyası, 1994, №1-4, s.114-119.

12. Zəki Vəlidi Toğanın həyatı və elmi yaradıcılığı. // «Elturan», Bakı, 1996, s.26-28. (M. Ənsərli ilə birgə).

13. Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində şiəliyin rolu (Müasir türk tarixşünaslığının materialları əsasında). //Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1998, №1-4, s.110-113.

14. Səfəvilər dövlətinin tarixi muasir türk tarixşünaslığında. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2001, №3, s.78-84.

15. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif. // «Hikmət» Elmi araşdırmalar toplusu, Bakı, 2005, №5-6, s.114-121.

16. 1473-cü il Ağqoyunlu – Osmanlı sülhü. // «Hərbi bilik». Bakı, 2005, №5, s.90-96.

17. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərləri, TFH seriyası, 2004, № 4, s.96-110.

18. «About spirit of «Ruh-nama».// «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2005. №1-6. p. 85-88. (O.Əfəndiyev və X.Qasımovla birgə).

19. Qara Yusif. // «Tarix, insan və cəmiyyət», Bakı, 2005, №1, s.58-60.

20. Saray Khatun.// «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.87-91.

21. Role of Qajars in Azerbaijans political life in XVI - XVII centuries. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.137-147. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).

22. XIV yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda siyasi vəziyyət və hakimiyyət uğrunda mübarizə Türkiyə tarixşünaslığında. // Tarixin problemləri. Bakı, 2006, №4, s. 358-364.

23. Müasir Türkiyə tarixşünaslığı Elxanilər dövründə Azərbaycanda etnik proseslər haqqında. //AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitunun «Elmi Araşdırmalar», VIII buraxılış, Bakı, 2006, sayı 1-4, s. 373-377.

24. Türkiyə tarixşünaslığında Ağqoyunlu – Osmanlı müharibəsinin tədqiqinə dair. // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda keçirilən «Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsində bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşlər» adlı elmi praktik konfransın materialları. // Renessans, Bakı, 2006, №3-4, s.54-60.

25. Azərbaycan Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin siyasi və hərbi fəaliyyəti. // «Hərbi bilik», 2006, №5. s.66-74.

26. Qaraqoyunlu – Teymuri münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərlər, TFH seriyası, Bakı, 2006, №7, s. 75-86.

27. Seyfəddin Ərşahinin «Ağqoyunlular. Siyasi, mədəni, iqtisadi və sosial tarix» monoqrafiyası haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan tarixi muzeyi - 2005. Bakı, 2005, s.60-68. (O.Əfəndiyevlə birgə).

28. Political situation and struggle for seizing the power in Azerbaijan in the II half of the XIV century in Turkish historiography. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006. №5-12, s. 89-93.

29. Şah İsmayılın Sultan II Bayəzidlə qarşılıqlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında əksi. // AMEA –nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2007, №8, s.33-53.

30. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 21-ci cild. Bakı, 2007, s.34-49.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Araşdırma Mərkəzi elmi əsərlərin qiymətləndirilməsi şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun dosentidir. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5393615 
Mobil tel. (+994 50) 3274164 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tofig-nacafli@rambler.ru