Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Struktur bölmələri

Qafqaz tarixi şöbəsi
Tel. (+994 50) 6370335 
Faks  
Elektron poçtu emin.amea@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Emin Arif oğlu Şıxəliyev     

Tarix elmləri doktoru, dosent 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin pərdə arxa­sının təhlili, Naxçıvanın regional və beynəlxalq siya­sətdə yerinin araşdırılması, ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının təbliği məsələsinin tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi kökləri geosiyasi maraqlar və sivilizasiyaların toqquşması kontekstində araşdırılmış, Naxçıvana qarşı iddiaların əsassızlığı tutarlı faktlar əsasında təkzib edilmiş, eyni zamanda bu münaqişə dünyanın aparıcı dövlətlərinin siyasi münasibətləriçərçivəsində ələ alınmış, erməni iddialarına rəvac verən dini, siyasi amillər tədqiq edilmiş, ermənilərin Naxçıvanla bağlı iddialarının beynəlxalq müstəvidə yeri təhlil olunmuşdur.Yerli və xarici arxiv və ədəbiyyat materialalrı əsasında böyük güclərin də dəstəyi ilə ermənilərin törətdikləri soyqırımı cinayətləri araşdırılmşdır.  

  1. Turkiye ve Azerbaycan acısından Ermeni sorunu. Ankara: Turk Kültür ve Eğitim Norm Geliştirme Vakfı, 2002, 231 s.
  2. Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya, İran, Türkiye rekabetleri ve ermeni faktörü. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s.
  3. Erməni iddialarının siyasi mahiyyəti. Bakı: Nurlan, 2006, 186 s.
  4. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivili-zasiya­lar­arası münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s. 
  5. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “ermə-ni məsələsi”nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Bakı: Əcəmi, 2016, 144 s.
  6. Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geo-siyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-nında Elmin İnkişafı Fondu, 2017, 300 s.
  7. Geosiyasi maraqların toqquşması konteks-tində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-bağ münaqişəsi
  8. Müasir səlib yürüşlərinin hədəfi: terrorizm, yoxsa İslam?! Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2019, 152 s.
  9. Yeni Dünya Nizamı və onun mahiyyəti. Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2020, 200 s.