Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Humanitar Elmlər Bölməsi

Humanitar Elmlər Bölməsi
Veb-sayt www.heb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti, 3-cü mərtəbə, 312-ci otaq (İstiqlaliyyət küçəsi, 30)
Tel. (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982
Faks (+994 12) 4926622
Elektron poçtu humanitar@science.az;

hieb-2001@rambler.ru

Bölmənin yaranma tarixi 1945-ci ildə  Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təsis edilərkən onun tərkibində humanitar profilli 4 institut və 1 muzeyin fəaliyyət göstərdiyi İctimai Elmlər Bölməsi yaradılmışdır.

Elmi tədqiqatların getdikcə genişlənməsi və yeni istiqamətlərin meydana çıxması ilə əlaqədar olaraq 1981-ci ildə AEA-nın nəzdində müstəqil Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsi (ƏDİB) təşkil edilmişdir.

2001-ci ildə AEA-nın İctimai Elmlər Bölməsi və Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsi birləşdirilmiş, hər iki bölmənin elmi tədqiqat müəssisələri öz fəaliyyətlərini Humanitar və İctimai Elmlər Bölmə-sinin (HİEB) rəhbərliyi altında həyata keçirmişlər.

2014-cü ildə  HİEB-in tərkibində 2 müstəqil bölmə - Humantar Elmlər Bölməsi və İctimai Elmlər Bölməsi yaradılmışdır.

HEB təşkil edilənədək Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinə Akademiyanın vitse-prezidentləri Heydər Hüseynov (1945-1950) və Səməd Vurğun Vəkilov (1950-1957) rəhbərlik edirdilər. Sonradan müxtəlif illərdə bölməyə akademiklər Məmməd Arif Dadaşzadə (1959-1961), İsmayıl Hüseynov (1962-1968), Məmmədağa Şirəliyev (1969-1969), Əlisöhbət Sumbatzadə (1970-1981), İqrar Əliyev (1981-1985), Məmməd Cəfər Cəfərov (1981-1986 – ƏDİB), Əhməd Mahmudov (1985-1987), Aslan Aslanov (1987-1997), Bəkir Nəbiyev (1987-2001 – ƏDİB), Cəmil Quliyev (1997-2001), Ağamusa Axundov (2001-2012), Kamal Abdullayev (2011-2014),Teymur Həşim oğlu Kərimli (2014-2020) rəhbərlik etmişlər. 2020-cü ildən HEB-in sədri vəzifəsini akademik İsa Həbibbəyli yerinə yetirir. 
Bölmənin Elmi şurasının sədri  Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Telefon: (+994 12) 4929707

E-mail: isa.habibbeyli@science.az 

Bölmənin elmi katibi

Arzu Vahid qızı Məmmədxanlı

Xidməti tel.: (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982

Mob.: (+994 50) 5497404

E-poçt: arzu2572@rambler.rumamedxanli@science.az

Elmi şura

- sədr

-müavinlər


- üzvləri


Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Axundova Nərgiz Çingiz qızı

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı

Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı

İmanov Muxtar Kazım oğlu 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu

Mustafayev Şahin Məcid oğlu

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu 

Muradov Şahbaz Musa oğlu

Bünyadzadə Könül Yusif qızı

Qasımlı Musa Cəfər oğlu

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Bölmənin üzvləri

Eldarov Ömər Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5674303 

Mobil tel.: (+994 50) 3544608

Faks: (+994 12) 5665637

E-poçt: adra2000@mail.ru

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929707; 5103425

Mobil tel.: (+994 50) 2113697

Faks: (+994 12) 5102092 

E-poçt: isa.habibbeyli@science.az

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372766

Mobil tel.: (+994 50) 2165262

E-poçt: k.abdulla1950@gmail.com

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4921069

Mobil tel.: (+994 50) 2101471 

Faks: (+994 12) 4971261

E-poçt: rafaelhuseyn@yahoo.com

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4923129

Mobil tel.: (+994 50) 3852650

E-poçt: kerimli.t@mail.ru

Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4989789

Mobil tel.: (+994 50) 2119742

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Mobil tel.: (+994 50) 3383101 

E-poçt: jafar.giyasi@gmail.com

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446578 

Mobil tel.: (+994 50) 3218726

E-poçt: ebulfezamanoglu@yahoo.com

Məmmədova Rəna Azər qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393496

Mobil tel.: (+994 51) 8126220

E-poçt: renamamedova7@gmail.com,

renasarabskaya@mail.ru

Səfərova Zemfira Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mobil tel.: (+994 50) 3958824

E-poçt: safarova1937@mail.ru

Bağırov Adil Nəsib oğlu

Mob. tel.: (+994 50) 7231723 

E-poçt: bagirovadil@yahoo.com

İmanov Muxtar Kazım  oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929314 

Mob. tel.: (+994 50) 2729097 

Faks: (+994 12) 4981621 

E-poçt: mukhtarkazimoglu@gmail.com

Mütəllimov Təhsin Mütəllim  oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390929 

Mob. tel.: (+994 50) 6718256 

E-poçt: moon_sun_89@mail.ru

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372081

Mob. tel.: (+994 50) 3152006

E-poçt: dr_mohsun@yahoo.com

Paşayeva Nərgiz Arif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5989727 

Faks: (+994 12) 5989323

E-poçt: rektor@msu.az

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mob. tel.: (+994 50) 5331965 

Faks: (+994 12) 5393494

E-poçt: ertegin@baku.ab.az

Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5980886 

Faks: (+994 12) 4980569 

E-poçt: franghiz@yahoo.com

Araslı Nüşabə Həmid qızı

Mob. tel.: (+994 50) 3388912 

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5370171

Mob. tel.: (+994 50) 6419827

E-poçt: tehran2006@yandex.ru

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Folklor İnstitutu

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

Bölmənin elmi nəşrləri

AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası

Ədəbi Əlaqələr  (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Əsərləri)

Poetika.izm (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

Türkologiya (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Dilçilik İnstitutunun elmi əsərləri

Tədqiqlər (Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

Filologiya məsələləri (Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu)

İncəsənət və mədəniyyət problemləri (Memarlıq   və İncəsənət İnstitutu)

Dədə Qorqud jurnalı (folklorşünaslıq ixtisası üzrə)

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (folklorşünaslıq ixtisası üzrə)

Risalə (Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi)

Cavidşünaslıq. Elmi məqalələr toplusu (H.Cavidin Ev Muzeyi)

Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar

Azərbaycan dili üzrə elmi şura

Türkologiya üzrə elmi şura

Dünya dilləri üzrə elmi şura

Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şura

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə elmi şura

Dünya ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Türk xalqları ədəbiyyatı üzrə elmi şura

Təsviri incəsənət, kulturologiya, memarlıq və muzeyşünaslıq üzrə elmi şura

Musiqişünaslıq üzrə elmi şura

Pedaqogika üzrə elmi şura