Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Humanitar Elmlər Bölməsi

Humanitar Elmlər Bölməsi
Veb-sayt www.heb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AMEA Rəyasət Heyəti, 2-ci mərtəbə, 201-ci otaq (İstiqlaliyyət küçəsi, 30)
Tel. (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982
Faks (+994 12) 4926622
Elektron poçtu humanitar@science.az;

hieb-2001@rambler.ru

Bölmənin yaranma tarixi 1945-ci ildə  Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təsis edilərkən onun tərkibində humanitar profilli 4 institut və 1 muzeyin fəaliyyət göstərdiyi İctimai Elmlər Bölməsi yaradılmışdır.

Elmi tədqiqatların getdikcə genişlənməsi və yeni istiqamətlərin meydana çıxması ilə əlaqədar olaraq 1981-ci ildə AEA-nın nəzdində müstəqil Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsi (ƏDİB) təşkil edilmişdir.

2001-ci ildə AEA-nın İctimai Elmlər Bölməsi və Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsi birləşdirilmiş, hər iki bölmənin elmi tədqiqat müəssisələri öz fəaliyyətlərini Humanitar və İctimai Elmlər Bölmə-sinin (HİEB) rəhbərliyi altında həyata keçirmişlər.

2014-cü ildə  HİEB-in tərkibində 2 müstəqil bölmə - Humantar Elmlər Bölməsi və İctimai Elmlər Bölməsi yaradılmışdır.

HEB təşkil edilənədək Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinə Akademiyanın vitse-prezidentləri Heydər Hüseynov (1945-1950) və Səməd Vurğun Vəkilov (1950-1957) rəhbərlik edirdilər. Sonradan müxtəlif illərdə bölməyə akademiklər Məmməd Arif Dadaşzadə (1959-1961), İsmayıl Hüseynov (1962-1968), Məmmədağa Şirəliyev (1969-1969), Əlisöhbət Sumbatzadə (1970-1981), İqrar Əliyev (1981-1985), Məmməd Cəfər Cəfərov (1981-1986 – ƏDİB), Əhməd Mahmudov (1985-1987), Aslan Aslanov (1987-1997), Bəkir Nəbiyev (1987-2001 – ƏDİB), Cəmil Quliyev (1997-2001), Ağamusa Axundov (2001-2012), Kamal Abdullayev (2011-2014),Teymur Həşim oğlu Kərimli (2014-2020) rəhbərlik etmişlər.
Bölmənin sədri   
Bölmənin elmi katibi

Arzu Vahid qızı Məmmədxanlı

Xidməti tel.: (+994 12) 4926622, (+994 12) 4976982

Mob.: (+994 50) 5497404

E-poçt: arzu2572@rambler.rumamedxanli@science.az

Bölmənin Elmi şurası

- sədri

-müavini

 

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu  (sədri v.i.e.)

Bölmənin Elmi şurasının

üzvləri

AMEA-nın həqiqi üzvləri:

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929707; 5103425

Mobil tel.: (+994 50) 2113697

Faks: (+994 12) 5102092 

E-poçt: isa.habibbeyli@science.az

İmanov Muxtar Kazım oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929314 

Mob. tel.: (+994 50) 2729097 

Faks: (+994 12) 4981621 

E-poçt: mukhtarkazimoglu@gmail.com

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372081

Mob. tel.: (+994 50) 3152006

Səfərova Zemfira Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mobil tel.: (+994 50) 3958824

E-poçt: safarova1937@mail.ru

 

Bölmənin üzvləri

AMEA-nın həqiqi üzvləri:

Abdullayev Kamal Mehdi oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4372766

Mobil tel.: (+994 50) 2165262

E-poçt: k.abdulla1950@gmail.com

Eldarov Ömər Həsən oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5674303 

Mobil tel.: (+994 50) 3544608

Faks: (+994 12) 5665637

E-poçt: adra2000@mail.ru

Cəfərov Nizami Qulu oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4989789

Mobil tel.: (+994 50) 2119742

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929707; 5103425

Mobil tel.: (+994 50) 2113697

Faks: (+994 12) 5102092 

E-poçt: isa.habibbeyli@science.az

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4921069

Mobil tel.: (+994 50) 2101471 

Faks: (+994 12) 4971261

E-poçt: rafaelhuseyn@yahoo.com

İmanov Muxtar Kazım oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4929314 

Mob. tel.: (+994 50) 2729097 

Faks: (+994 12) 4981621 

E-poçt: mukhtarkazimoglu@gmail.com

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4923129

Mobil tel.: (+994 50) 3852650

E-poçt: kerimli.t@mail.ru

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5372081

Mob. tel.: (+994 50) 3152006

Paşayeva Nərgiz Arif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5989727 

Faks: (+994 12) 5989323

E-poçt: rektor@msu.az

Səfərova Zemfira Yusif qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mobil tel.: (+994 50) 3958824

E-poçt: safarova1937@mail.ru

 AMEA-nın müxbir üzvləri:

Araslı Nüşabə Həmid qızı

Mob. tel.: (+994 50) 3388912 

Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5980886 

Faks: (+994 12) 4980569 

E-poçt: franghiz@yahoo.com

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Mobil tel.: (+994 50) 3383101 

E-poçt: jafar.giyasi@gmail.com

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu

Xidməti tel.: (+994 36) 5446578 

Mobil tel.: (+994 50) 3218726

E-poçt: ebulfezamanoglu@yahoo.com

Məmmədova Rəna Azər qızı

Xidməti tel.: (+994 12) 5393496

Mobil tel.: (+994 51) 8126220

E-poçt: renamamedova7@gmail.com,

renasarabskaya@mail.ru

Mütəllimov Təhsin Mütəllim  oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5390929 

Mob. tel.: (+994 50) 6718256 

E-poçt: moon_sun_89@mail.ru

Mustafayev Tehran Əlişan oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5370171

Mob. tel.: (+994 50) 6419827

E-poçt: tehran2006@yandex.ru

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 5393494

Mob. tel.: (+994 50) 5331965 

Faks: (+994 12) 5393494

E-poçt: ertegin@baku.ab.az

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Folklor İnstitutu

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

Bölmənin elmi nəşrləri

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı

Filologiya və sənətşünaslıq

“Poetika.izm”

Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq

Dilçilik araşdırmaları

“Tədqiqlər” jurnalı

Türkologiya

Terminologiya

Filologiya məsələləri

Əlyazmalar yanmır

Elmi əsərlər

Kitabşünaslıq və biblioqrafiya

İncəsənət və mədəniyyət problemləri (Beynəlxalq elmi jurnal)

Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası

Dədə Qorqud Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu

Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar

Respublika Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi şurası nəzdində Filologiya Problemləri üzrə Elmi şura