Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)


Vivarium
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Laboratoriya heyvanlarının saxlanılması və çoxaldılması üzrə yerinə yetirilən işlərin həyata keçirilməsini təmin etmək;

Perspektiv tematik planlar hazırlanmaq və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;

Saxlanılan laboratoriya heyvanlarının mühafizəsi, onların düzgün yemləndirilməsini təmin etməklə, sanitar-baytarlıq qaydalarının tələblərinə əməl etmək;

Heyvanların saxlanılması üçün lazımı şərait yaratmaq, onlara humanist yanaşmaq;

Vivariumun bazasında aparılan tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə şərait yaratmaq və təcrübələrin sanitar qaydalarına uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;

Vivariumun fəaliyyətini analiz edərək müəyyən növ heyvanların saxlanılması, çoxaldılması, yemləndirilməsi və müalicəsi üçün yeni təkliflər işləyib hazırlamaq;

Laborator diaqnostik tədqiqatların yerinə yetirilməsində iştirak etmək.

Vivariumda saxlanılan heyvanların xəstəlik və patologiyalarının öyrənilməsini təşkil etmək.

Digər təşkilatlar ilə əlaqələr yaradaraq laboratoriya heyvanlarının mübadiləsini təşkil etmək.

Heyvanlar ilə iş zamanı qabaqcıl təcrübələrdənistifadə etmək;

Heyvanların yemləndirilməsi üçün yeni standartların yaradılması və təkmilləşdirilməsi üzərində işləmək;

Heyvanlar ilə işləyən personalın fəaliyyətini koordinasiya etmək

Vivariumun fəaliyyəti haqqında hesabat hazırlamaq.

Əsas elmi nəticələri Hal-hazırda Vivariumda, nəsli kəsilməkdə olan qırqovul və bildirçin quşlarının inqubator vasitəsilə çoxaldılması aparılır.