Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

 

Veb-sayt www.mii.az  
Ünvan AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Tel. (+994 12) 5393494
Faks (+994 12) 5393494 
Elektron poçtu mii_inter@yahoo.com 
Direktor

AMEA-nın müxbir üzvü Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu

Xidməti. tel.: (+994 12) 5393494

Mobil tel.: (+994 50) 5331965

Faks: (+994 12) 5393494

E-poçt: ertegin@baku.ab.az

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Əliyeva Kübra Muxtar qızı

Sənətşünaslıq doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5371051

Mobil tel.: (+994 51) 4760428

E-poçt: aliyevakubra@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

Zeynalov Xəzər Arif oğlu

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5393502

Mobil tel.: (+994 50) 5717841

Faks: (+994 12) 5393494

khazar.zeynalov@yandex.ru

Elmi katib

Kərimli Vüqar Qaracan oğlu

Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5393539

Mobil tel.: (+994 50) 2911225

Faks: (+994 12) 5393494

yanshag@gmail.ru

Yaranma tarixi  İnstitut 1945-ci ildə böyük Azərbaycan bəstəkarı, akademik Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən yaradılıb və ilk dövrlər Azərbaycan İncəsənət Tarixi İnstitutu adlanırdı. 1948-ci ildən 40 il ərzində İnstituta məşhur memar, akademik Mikayıl Hüseynov rəhbərlik edib.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Qədim dövrdən müasir dövrə kimi Azərbaycan memarlıq və incəsənətinin tarixi, nəzəri və metodoloji problemlərinin tədqiqi, milli sənətin dünya xalqlarının bədii mədəniyyətləri ilə əlaqələrinin araşdırılması.
Əsas elmi nəticələr AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu özünün 70 ilə yaxın inkişaf tarixində bütün elmi potensialını Azərbaycan xalqının sənəti və estetik dünyagörüşünün tam mənzərəsinin yaradılmasına yönəltməyə çalışmışdır. Bu işin icra olunmasının birinci mərhələsində Mİİ-nin kollektivi tərəfindən «Azərbaycan memarlıq tarixi» (Moskva, 1963), «Qafqaz Albaniyası incəsənəti (e.ə. IV – VII əsrlər)» (B., 1976), «Azərbaycan incəsənəti» (B., 1977), «Azərbaycan dram teatrının tarixi» (B., 1959), «Azərbaycan miniatürləri» (B., 1980), «XIX – XX əsrin əvvəli Azərbaycan şəhərsalma və memarlığı» (Leninqrad, 1986), «Azərbaycan incəsənəti» (B., 1992), «Azərbaycan musiqi elmi» (B., 1997) və diqər əsaslı elmi əsərlər hazırlanıb dərc etdirilmişdir. Sözügedən nailiyyətlər akademik Üzeyir Hacıbəyli, akademik Mikayıl Hüseynov, akademik Əbdülvahab Salamzadə, müxbir üzv Cəfər Cəfərov, müxbir üzv Kərim Kərimov və bir sıra tanınmış sənətşünas alimlərin adları ilə bağlıdır.

Azərbaycan memarlıq və sənətşünaslıq elminin yeni fəaliyyət mərhələsi müstəqillik illərində başlamışdır. Son iyirmi ildə institutun kollektivi bir tərəfdən Azərbaycan incəsənətinin bütün növ və janrlarının tarixinin yaradılması, digər tərəfdən isə Azərbaycan incəsənətinin nəzəri və metodoloji problemlərin araşdırılması üzərində çalışmışdır. Bu dövrdə yekün xarakteri daşıyan əsaslı əsərlər işıq üzü görmüşdür. Onların sırasında ak. R.Əfəndiyevin «Azərbaycan incəsənəti» (B., 2001) və «Azərbaycan incəsənəti dünya muzeylərində» (B., 2009), m.ü. Z.Səfərovanın «Azərbaycan musiqi tarixi» (B., 2012), m.ü. İ.Kərimovun «Azərbaycan teatr tarixi» (B., 2 cilddə, 2008, 2010), m.ü. Ş.Fətullayevin «Bakı memarlıq ensiklopediyası» (B., 2013), prof. Ə.Salamzadənin «Azərbaycan sənətşünaslığı. XX əsr» (B., 2001) və digər dəyərli tədqiqatları geyd etmək lazımdır.

Müstəqillik illərində institutun beynəlxalq fəaliyyətidə güclənmişdir. Son iyirmi ildə burada  «Yaxın və Orta Şərq memarlığı və incəsənəti» (1992), «Böyuk İpək yolu: Avrasiya mədəniyyətləri dialoqu» (2002),  «Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti» (2003), «İnformasiya mədəniyyəti problemləri» (2004), «Avrasiya informasiya mədəniyyəti» (2009), «Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənnlərarası qarşılıqlı əlaqələrinin metodologiyası» (2010), «Tarixi-mədəni irsin qorunması və təbliği problemləri» (2010), «Qlobal mədəniyyətin təşəkkülü dövründə Avrasiya ideyası» (2012) mövzularında beynəlxalq elmi konfranslar keçirilmişdir. Eyni zamanda İnstitutun əməkdaşları Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya, Moldova, Polşa, İtaliya, Macarıstan, İspaniya, Fransa, Böyuk Britaniya, İsveçrə, Tunis, İordaniya və İranda keçirilən elmi və yaradıcılıq forumlarında  iştirak etmişlər.

Son illərdə beynəlxalq fəaliyyət çərçivəsində aparılan mühüm istiqamətlərdən biri YUNESKO xətti ilə görülən işlərdir. 2000-ci ildən etibarən institutun əməkdaşlarının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın bir sıra tarix və mədəniyyət abidələri YUNESKO-nun Dünya irsi siyahısına daxil edilmişdir. Bu siyahıda ilk Azərbaycan abidəsi İçəri Şəhər tarixi-memarlıq qoruğu olmuşdur. Sonra isə Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili, YUNESKO və İSESKO-nun Xoşməramlı Səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan qeyri-maddi irsinin Reprezentativ siyahıya təqdim olunması prosesi başlamışdır. Beləliklə, 2000-2012-ci illərdə sözügedən siyahıya muğam, tar, aşıq və xalça sənətləri daxil edilmiş, hal-hazırda isə şəbəkə sənətinin  Reprezentativ siyahıya təqdim olunması üzrə hazırlıq işləri görülür.

2010-2014-cü illərdə institutun əməkdaşlarının fəaliyyəti nəticəsində artıq türkoloji sənətşünaslıq adı ilə tanınan yeni elmi istiqamət formalaşmışdır. Bu dövrdə «Türkoloji sənətşünaslıq: problemlər və perspektivlər» I-ci (2010), II-ci (2011) və III-cü (2013) Beynəlxalq elmi konfransları keçirilmiş, «Türk mədəniyyətinin rəmzləri» (Daşkənd, 2011), «Tenqri və damğa: türk dünyasının varisləri» (B., 2010), «Türk incəsənəti tarixinin dövrləşməsinin metodoloji problemləri» (Astana, 2014) innovativ xarakter daşıyan müştərək elmi tədqiqatlar nəşr olunmuşdur. Eyni zamanda İnstitutun Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyası (Daşkənd), T.Jurqenov ad. Qazaxıstan Milli İncəsənət Akademiyası (Almatı) və İstanbul Kültür Universiteti ilə elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilələri bağlanmış, Beynəlxalq Türk Akademiyası (Astana) ilə elmi əlaqələr genişlənmişdir. 
İşçilərinin ümumi sayı 120
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab o.

Kərimli Vüqar Qaracan o.

Əliyeva Kübra Muxtar q.

Səfərova Zemfira Yusif q.

Məmmədova Rəna Azər q.

Eldarov Ömər Həsən o.

Məmmədova Fəridə Cəfər q.

Abdullayeva Rəna Həbib q.

Fərhadova Sevil Məmmədtağı q.

Əliyeva Rahibə Şanxay q.

Əliyev Elçin Firdovsi o.

Zeynalov Xəzər Atif o.

Mollazadə Fərhad Ədhəm o.

Əlilicanzadə Qorxmaz Məmməd o.

Sadıqova Aidə Adil q.

Əliyeva Pərvanə Əliq.

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Əliyeva Pərvanə Əli q.

Bayramlı Yeganə Zirəddin q.

Məmmədova Ə.M.

Qəhrəmanlı E.Ə.

Məmmədova O.Ə.

Məmmədova A.E.

İbrahimova C.E.

Cəfərova K.R.

Zeynalov N.A.

Babayeva S.R.

Məmmədsadıqova G.H.

Quliyev R.A.

Zeynalova A.S.

Qəhrəmanova A.N.

Sədətquliyeva L.F.

Məmmədov E.Ə.

Cəbrayılova L.İ.

Əlizadə R.T.

İbrahimova P.M.

Ağayeva M.R.

Ağayev P.R.

Nurəliyeva A.F.

Abdullayeva S.M.

Quliyeva V.C.

Novruzov N.N.

Seyidəhmədli G.T.

Musayeva Z.A

Hüseynov S.N.

Cəlilova İ.A.

Əhmədov Ə.S.

Quliyev R.A.

Bayramova X.Z.

Məmmədova L.E.

Abdullayeva A.R.

Babaşov R.R.

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Əlilicanzadə Qorxmaz Məmməd o.

Kərimli Vüqar

Əliyeva Pərvanə Əli q.

Əliyev Elçin Nəriman o.

Bayramlı Yeganə Zirəddin q.

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Məmmədova Ülviyyə Nurəddin q.
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları