Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

 

Veb-sayt www.manuscript.az   
Ünvan Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26
Tel. (+994 12) 4933197

(+994 12) 4928289

(+994 12) 4921401

Faks (+994 12) 4921401
Elektron poçtu direction50@mail.ru 
Baş direktor Akademik Kərimli Teymur Həşim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4933197

Mobil tel.: (+994 50) 3852650

E-poçt: kerimli.t@mail.ru

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə

Kərimov Paşa Əli oğlu

Filologiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4921401

Mobil tel.: (+994 50) 4251557

E-poçt: pasha_kerimov@list.ru

Elmi işlər üzrə

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

Filologiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4933197

Mobil tel.: (+994 50) 3766064

aybeniz.kengerli@gmail.com

Ümumi işlər üzrə

Hümbətov Qurban Əsgər oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4926760

Mobil tel.: (+994 50) 350 08 28

Elmi katib Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 4372152

Mobil tel.: (+994 50) 5115684

azizaga.necefov@mail.ru

Yaranma tarixi  1950-ci ildə Akademiya nəzdində Respublika Əlyazmalar Fondu yaradılmış, 1986-cı ildə fondun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir. 1996-cı ildə instituta Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan ədəbi və elmi-ictimai fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunələrinin (türkdilli, farsdilli, ərəbdilli əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərinin, şəxsi arxivlərin) toplanması sistemə salınması, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşrə hazırlanması və təbliği istiqamətində fəaliyyət
Əsas elmi nəticələr Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan və xarici ölkə kitabxanalarındakı əlyazma abidələrinin nəşri tədqiqi, kataloqlaşdırılması, tarixin, mədəniyyət, ədəbiyyat və dil tarixinin öyrənilməsində əvəzsiz mənbə olan yazılı abidələrin elmi dövriyyəyə təqdimi
İşçilərinin ümumi sayı 243
Struktur bölmələri Türkdilli əlyazmalar şöbəsi
Farsdilli əlyazmalar şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Əlyazmaların bərpası və gigiyenası laboratoriyası
Elmi fondlar şöbəsi
Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsi
Multidissiplinar əlyazmalar şöbəsi
Kitabşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Elektron resurslar şöbəsi
Kitabxana və elmi informasiya şöbəsi
Təhsil şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Çap kitablarının tədqiqi şöbəsi
 
Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu

Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı

Kərimov Paşa Əli oğlu

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Şərifov Kamandar Kazım oğlu

Musayeva Azadə Şahbaz qızı

Ələkbərli Fərid Urxan oğlu

Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı

Səmədova Nailə Əbdül qzı

Quliyeva Aytən Ələsgər qızı

Mustafayeva Nailə Balabəy qızı

Kərimov Raqub Şahmar oğlu

Məmmədli Nəzakət Fətəli qızı

Bağırlı Yusif Cavad oğlu

Cəfərova Qutiyera Ələsgər qızı

Babaxanova Nigar Xan qızı

Hüseynova Firəngiz İsmayıl qızı

Hacıyeva Zahidə Mirzə qızı

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Quliyeva Aytən Ələsgər qızı

Rzazadə Hikmət

Əhmədova Səbinə

Seyfullayeva Tünzalə

Hüseynova Aytən

Rzayeva Nəzrin

İskəndərli Aynur

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Kərimov Paşa Əli oğlu

Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızı

Şirinov Aqil Muxtar oğlu

Babaşlı Məmmədəli Allahverdi oğlu

Əliyev Əlipaşa Hacıəli oğlu

Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu

Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu

Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı

Hüseynov Sakit Yəhya oğəu

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu

Mirzəyeva Səbinə Həmid qızı

Şərifov Kamandar Kazım oğlu

Şirinova Rübabə Bahadur qızı

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Hacıyeva Zahidə Mirzə qızı

Namazova Samirə Süleyman qızı

Bayramlı Xanımzər

Məmmədova Sevda

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları