Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

 

Veb-sayt www.dilcilik.az  
Ünvan AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Tel. (+994 12) 5372081 
Faks (+994 12) 5104187
Elektron poçtu ilinguistics@lan.ab.az
Baş direktor

Nadir Baloğlan oğlu Məmmədli

Filologiya elmləri doktoru

İcraçı direktor

Baba Balaca oğlu Məhərrəmli

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372089

Elmi katib Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5372088

Mobil tel.: (+994 50) 3499746

aynel.mashadiyeva@mail.ru

Yaranma tarixi  1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun bazasında müstəqil Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu, 1936-cı ildə birləşmiş Ədəbiyyat və Dil İnstitutu yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasında dilçilik sahəsində başlıca elmi-tədqiqat mərkəzi kimi tanınan  Dilçilik İnstitutu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bir gündə - 1945-ci il martın 27-də yaradılmış və həmin il mayın 21-də təsdiq edilmiş və İctimai Elmlər Bölmə­sində yaradılmış dörd elmi tədqiqat institutundan biri olmuşdur. 1973-cü ildə Dilçilik İnstitutuna görkəmli Azərbaycan şairi Nəsiminin adı verilmişdir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin, Azərbaycan dilçiliyinin və Azərbaycan dilinin inkişaf  perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi, Azərbaycan dilinin müasir dilçilik metodlarının tətbiq edilməsi ilə tədqiqi, müasir dilçilik cərəyan və məktəblərinin dərindən  və hərtərəfli öyrənilməsi, nəzəri dilçilik istiqamətində tədqiqatların genişləndirilməsi, müasir dilçilik nəzəriyyələrinin Azərbaycan dilinin materialları əsasında tətbiqi, Azərbaycan dilinin müasir tələblərə cavab verən qrammatikasının hazırlanması, müxtəlif tipli lüğətlərin (izahlı, orfoqrafiya, orfofoniya, ikidilli və çoxdilli tərcümə, etimoloji, frazeoloji və s. ) tərtibi və onların elektron versiyalarının hazırlanması, Azərbaycan dilinin bölgədə və dünyada qohum və qohum olmayan dillərlə müqayisəli şəkildə tədqiqi, dilçilik sahəsində müasir tələblərə cavab verən kadrların hazırlanması, müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə Azərbaycan dilinin və dilçiliyinin inkişafı ilə bağlı kompleks proqramların hazırlanması, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin yeni materiallar əsasında tədqiqi, terminlərin alınması və mənimsənməsi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, qədim dillərin və mədəniyyətlərin öyrənilməsi və bu sahələr üzrə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması.
Əsas elmi nəticələr

Orfoqrafiya lüğəti

Naxçıvan dialektoloji atlası

Azərbaycan dilinin tarixi (3 cild)

Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti. (2cild)

Azərbaycan dialektoloji lüğəti (2cild)

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (4cild)

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi (4 cild)

Türk dillərinin müqayisəli-tarixi leksikologiyası (3 cild) 
İşçilərinin ümumi sayı 170
Struktur bölmələri Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsi
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
Tətbiqi dilçilik şöbəsi
Hind-Avropa dilləri şöbəsi
Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi
Sosiolinqvistika və psixolinqvistika
Nitq mədəniyyəti və monitorinq şöbəsi
Kompüter dilçiliyi şöbəsi
Terminologiya şöbəsi
Nəzəri dilçilik şöbəsi
Türk dilləri şöbəsi
Müasir Azərbaycan dili şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Nadir Baloğlan oğlu Məmmədli

Baba Balaca oğlu Məhərrəmli 

Aynel Ənvər qızı Məşədiyeva

İsmayıl Oruc oğlu Məmmədli

İsmayıl Babaş oğlu Kazımov

Sayalı Allahverdi qızı Sadıqova

Rüfət Əşrəf oğlu Rüstəmov

İdris Əziz oğlu Abbasov

İlham Mikayıl oğlu Tahirov

Kamilə Abdulla qızı Vəliyeva

Mayıl Binnət oğlu Əsgərov

İlhami Yusif oğlu Cəfərov

Sevinc Novruz qızı Əliyeva

Teyyub Arıx oğlu Quliyev

Kifayət Həmzə qızı İmamquliyeva

Elçin Əli oğlu İbrahimov

Məsud Əhməd oğlu Mahmudov

Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov

Sevil Hacı qızı Mehdiyeva

Nəriman Fərman oğlu Seyidəliyev

Zemfira Musa qızı Əliyeva

Tünzalə Lətif qızı Baxşıyeva

Təranə Çərkəz qızı Şükürlü

Ruslan Məmməd oğlu Abdullayev

Rasim Arif oğlu Heydərov

Nərmin Əbülfəz qızı Əliyeva

Günel Məzahir qızı Orucova

Nərgiz Musa qızı Hacıyeva

Gülsüm İsrafil qızı Hüseynova

Elçin Mirhüseyn oğlu İsmayılov

Nəzakət Qurban qızı Qazıyeva

Qətibə Çingiz qızı Mahmudova

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-      sədr

-     müavin

-      katib

 

-      üzvlər

 

fil.ü.f.d., dos. Günel Məzahir qızı Orucova

fil.ü.f.d. Aysel Vidadi qızı Əhmədova

Təranə Natiq qızı Hacızadə

Rəna Hüseyn qızı Məmmədova

Gənc alimlər heyəti:

fil.ü.f.d., dos. Aysel Nizami qızı Qəribli 

fil.ü.f.d., dos. Vəfa Ariz qızı Abdullayeva-Nəbiyeva

fil.ü.f.d. Gülnarə Natiq qızı Cəfərova

Təhminə Bulud qızı Adilzadə 

Şahanə Böyükağa qızı Atakişiyeva

Pərvin Şurəddin qızı Bayramova

Xəyal Vüqar qızı Əsgərli

Böyükxanım Azər qızı Əsgərova

Türkan Baladayı qızı Əzizzadə

Maya İntiqam qızı Heydərova

Elnurə Elçin qızı Hüseynova

Aytən Arzuman qızı Hüseynova-Qəhrəmanlı 

Arzu Tofiq qızı İsgəndərzadə

Sevinc Sultan qızı İsmayılova

Tünzalə İnqlab qızı İsmayılova

Pərvin Fuad qızı Qarayeva

Ülkər Eldar qızı Mirzəyeva

Nuray Seyfulla qızı Nurizadə

Aynur Vilayət qızı Saydova

Səkinə Vidadi qızı Şərifova

Sevinc Şakir qızı Şükürlü

Nigar Səxavət qızı Vəlizadə

Nabiyyə Həbib qızı Zərbəli

Mütəxəssislər heyəti:

Rəna Namiq qızı Abbaslı 

Şəbnəm Sənan qızı Ağayarova

Talehə Talih qızı Bakıxanova

Bənövşə Tariyel qızı Behbudova

Xanım Fərrux qızı Əhmədova

Günay Tahir qızı Əsədova

Gülnar Mahir qızı Hüseynova

Sona İbadulla qızı Məmmədova

Hüseyn Vaqif oğlu Məmmədzadə

Lalə Asif qızı Muradova

Şövkət Ərşad qızı Nadirova 

Şəmsiyyə Mirməhəmməd qızı Seyidova

Xanım Sərdar qızı Sərdari

Rövşən Ariz oğlu Şirxanlı

Səmənnaz Cəmşid qızı Zalova

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Nağısoylu Möhsün Z.

Əliyev Vilayət H.

Məmmədova Sevinc Y.

Abdullayeva Sənubər Ə.

Baxşıyeva Tünzalə L.

Cəfərsoy İlhami Y.

Eyvazova Roza H.

Əliyeva Zemfira M.

Əsgərov Mayıl B.

Xudiyev Nizami M.

Kazımov İsmayıl B.

Mahmudov Məsud Ə.

Mehdiyeva Sevil H.

Məmmədli İsmayıl O.

Məmmədli Nadir B.

Məmmədov Məhərrəm Ə

Novruzov Məmmədəli D.

Rüstəmov Rüfət Ə.

Sadıqova Sayalı A.

Tahirov İlham M.

Vəliyeva Kamilə A.

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

f.ü.f.d., dosent Sevinc Əliyeva

Vəfa İbişova

Elçin İbrahimov

Dosent Elçin İsmayılov

F.ü.f.d. Ruslan Abdullayev

Natəvan Ağayeva

Sevil Zülfüqarova

Dos. Aytən Bəylərova

Dos. Aytən Allahverdiyeva

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Təranə Şükürlü

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mob.: (+994 55) 4456983

E-poçt: taranaelm@mail.ru

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları