Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.arxeologiya.az  
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Tel. (+994 12) 5393649 
Faks (+994 12) 5398419
Elektron poçtu director@archaeology.org.az 
Baş direktor vəzifəsini icra edən

Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

Tarix elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5108417

Mobil tel.:  (+994 50) 2040227

Faks: (+994 12) 5108419

E-poçt: necef_museibli@mail.ru

Baş direktorun müavini

Ümumi işlər üzrə

Malik Əli oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 5393661

Mob. tel.: (+994 50) 3133138

Faks: (+994 12) 5108419

E-poçt: aliyev.malik@mail.ru

Elmi katib Sevil Mahmud qızı Ağamalıyeva

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5383476

Mobil tel.:  (+994 50) 4850418

E-poçt: sevil.az@hotmail.com

Yaranma tarixi  İnstitut 1993-cü ildə yaradılmışdır.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri sahəsində fundamental və innovasiya xarakterli elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi. 
Əsas elmi nəticələr Azərbaycan arxeoloqlarının uzun illər ərzində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin dünyada ən qədim insan məskənlərindən, erkən sivilizasiya mərkəzlərindən biri olması maddi faktlarla sübuta yetirilmişdir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda qədim insanlar hələ iki milyon il əvvəl məskunlaşmışdır. Erkən əkinçilik mədəniyyətlərinə aid yaşayış məskənləri, tunc dövrünün yaşayış yerləri, şəhər tipli abidələri, yüzlərlə qəbirləri, antik və orta əsrlərə aid şəhərlər və s. çoxsaylı abidələr qazılıb tədqiq edilmişdir.Aparılan araşdırmalar Azərbaycanın qədim dövr tarixinin bir sıra qaranlıq səhifələrinə işıq salmış və bu elmi nailiyyətlər vətənimizin tarixinin yazılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maddi faktların aşkara çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Respublikanın bütün bölgələrində aparılan etnoqrafik tədqiqatlarla əhalinin məişəti, adət-ənənələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənilmişdir 
İşçilərinin ümumi sayı 269
Struktur bölmələri Daş dövrü arxeologiyası şöbəsi
Eneolit və ilk tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi
Tunc və ilk dəmir dövrləri arxeologiyası şöbəsi
Azərbaycanın antik dövr arxeologiyası şöbəsi
İlk orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Etnoarxeologiya şöbəsi
Yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tətqiqi sektoru
Çöl tədqiqatları sektoru
Azərbaycanda arxeoloji abidələrin toplusu sektoru
Arxeoloji texnologiya sektoru
Arxeologiyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru
Tədris, beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Numizmatika və epiqrafika şöbəsi
Tarixi etnoqrafiya şöbəsi
Müasir dövr etnoqrafiyası şöbəsi
Etnososioloji tədqiqatlar şöbəsi
Elmi ekspozisiya şöbəsi
Xalçaşünaslıq sektoru
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Arxeoloji irsin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi
Arxeoloji fond
Elmi arxiv
 

Elmi şura

-       sədr

-      sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

 

T.ü.e.d. Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

T.ü.f.d. Sevil Ağamalıyeva Mahmud qızı

AMEA-nın həqiqi üzvü Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov

T.ü.e.d. Qüdrət Seyfulla oğlu İsmayılzadə

T.ü.e.d. Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

T.ü.e.d. Qafar Cəfər oğlu Cəbiyev

T.ü.e.d. Əsədulla Qüdrət oğlu Cəfərov

T.ü.e.d. Arif Məhəmməd oğlu Məmmədov

T.ü.e.d., Tarix Meyrut oğlu Dostiyev

T.ü.e.d. Solmaz Səttar qızı Məhərrəmova

T.ü.e.d. Nərgiz Malik qızı Quliyeva

T.ü.e.d. Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli

T.ü.f.d. Qoşqar Oruc oğlu Qoşqarlı

T.ü.f.d., Səfər Hüseyn oğlu Aşurov

T.ü.f.d., Emil Əli oğlu Kərimov

T.ü.f.d. Təvəkkül Rəsul oğlu Əliyev

T.ü.f.d. Zaur Həsən oğlu Həsənov

T.ü.f.d. Fərhad Eldar oğlu Quliyev

T.ü.f.d. Akif Arif oğlu Quliyev

T.ü.f.d. Tofiq Ağababa oğlu Babayev

T.ü.f.d. Bəhlul İbrahim oğlu İbrahimli

T.ü.f.d. Ceyhun Tofiq oğlu Eminli

T.ü.f.d. Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov

Pərviz Paşa oğlu Qasımov

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini   

-       katib

-       üzvləri

 

Cəlilov Bəxtiyar Məzahim oğlu

Ələkbərov Valeh Ələddin oğlu

Əliyeva Fidan Azad qızı

Əliyeva Gülanə İlqar qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

Teymur Bünyadov Əmraslan oğlu

Maisə Rəhimova Nurbala qızı

Səfər Aşurov Hüseyn oğlu

T.ü.e.d. Şirin Bünaydova Teymur qızı

T.ü.e.d. Əsədulla Cəfərov Qüdrət oğlu

T.ü.e.d. Hidayət Cəfərov Fərrux oğlu

T.ü.e.d. Əmrah Dadaşov Nemət oğlu

T.ü.e.d., Tarix Dostiyev Meyrut oğlu

T.ü.e.d. Əliağa Məmmədli Əyyub oğlu

T.ü.e.d. Solmaz Məhərrəmova Səttar qızı

T.ü.e.d. Güllü Məmmədli Yoloğlu qızı

T.ü.e.d. Əli Rəcəbli Məhəmməd oğlu

T.ü.e.d. Fəzail Vəliyev İmran oğlu

T.ü.f.d. Sevil Ağamalıyeva Mahmud qızı

T.ü.f.d. Tofiq Babayev Atababa oğlu

T.ü.f.d. Abuzər Ələkbərov İbrahim oğlu

T.ü.f.d. Təvəkkül Əliyev Rəsul oğlu

T.ü.f.d. Bəhlul İbrahimli İmran oğlu

T.ü.f.d. Emil Kərimov Əli oğlu

T.ü.f.d. Qoşqar Qoşqarlı Oruc oğlu

T.ü.f.d. Nəcəf Müseyibli Ələsgər oğlu

T.ü.f.d. Fərhad Quliyev Eldar oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Təranə Babayeva Vahid qızı

T.ü.f.d.  Fərhad Quliyev Eldar oğlu

Təranə Quluzadə Nəsimi qızı

Rizvan Abdullayev Çoban oğlu

Gülüstan İsayeva Zülfü qızı

Taleh Əliyev Vasif oğlu 

  Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları