Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu

Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu
Veb-sayt www.arxeologiya.az  
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Tel. (+994 12) 5108419; (+994 12) 5393649  
Faks (+994 12) 5398419
Elektron poçtu director@arxeologiya.az; bash_direktor@aea.science.az
Direktor 

Quliyev Fərhad Eldar oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti telefon: (994 12) 510 84 18

E-poçt: farguliyev@gmail.com

Elmi işlər üzrə müavin

Həsənov Zaur Həsən oğlu

Tarix elmləri doktoru

Xidməti telefon: (994 12) 510 84 17

E-poçt: zaurmail@gmail.com

Elmi katib

Bəkirova Ellada Abubəkir qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti telefon: (994 12) 538 34 76

E-poçt: bekirovaella@gmail.com

Yaranma tarixi  İnstitut 1993-cü ildə yaradılmışdır.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri sahəsində fundamental və innovasiya xarakterli elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi. 
Əsas elmi nəticələr Azərbaycan arxeoloqlarının uzun illər ərzində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin dünyada ən qədim insan məskənlərindən, erkən sivilizasiya mərkəzlərindən biri olması maddi faktlarla sübuta yetirilmişdir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda qədim insanlar hələ iki milyon il əvvəl məskunlaşmışdır. Erkən əkinçilik mədəniyyətlərinə aid yaşayış məskənləri, tunc dövrünün yaşayış yerləri, şəhər tipli abidələri, yüzlərlə qəbirləri, antik və orta əsrlərə aid şəhərlər və s. çoxsaylı abidələr qazılıb tədqiq edilmişdir.Aparılan araşdırmalar Azərbaycanın qədim dövr tarixinin bir sıra qaranlıq səhifələrinə işıq salmış və bu elmi nailiyyətlər vətənimizin tarixinin yazılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maddi faktların aşkara çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Respublikanın bütün bölgələrində aparılan etnoqrafik tədqiqatlarla əhalinin məişəti, adət-ənənələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənilmişdir 
İşçilərinin ümumi sayı 278
Struktur bölmələri Daş dövrü arxeologiyası şöbəsi
Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi
Son Neolit və Xalkolit (Eneolit) dövrü arxeologiyası şöbəsi
Dəmir dövrü arxeologiyası şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azərbaycanın orta əsrlər dövrü arxeologiyası şöbəsi
Etnoarxeologiya şöbəsi
Arxeoloji xidmət və yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi şöbəsi
Çöl tədqiqatları sektoru
Azərbaycanın arxeoloji abidələrinin toplusu sektoru
Arxeoloji texnologiya sektoru
Arxeoloji abidələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Numizmatika və epiqrafika şöbəsi
Tarixi etnoqrafiya şöbəsi
Müasir etnoqrafiyası şöbəsi
Antropologiya mərkəzi
Elmi fond və ekspozisiya şöbəsi
Albanşünaslıq mərkəzi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Arxeoloji irsin tədqiqi, tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi
Türk xalqlarının etnoqrafiyası şöbəsi
Elmi arxiv
 

Elmi şura

-       sədr

-      sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

t.ü.f.d. Fərhad Eldar oğlu Quliyev

t.ü.f.d. Zaur Həsən oğlu Həsənov

t.ü.f.d. Akif Arif oğlu Quliyev

t.e.d., prof. Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

t.e.d. Əsədulla Qüdrət oğlu Cəfərov

t.e.d., prof. Qəfər Cəfər oğlu Cəbiyev

t.ü.f.d., dos. Emil Əli oğlu Kərimov

t.e.d.,prof. Nərgiz Malik qızı Quliyeva

t.e.d., prof. Arif Məhəmməd oğlu Məmmədov

t.e.d.,prof. Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli

t.e.d., prof. İlhamə Gülbala qızı Məmmədova

t.e.d. Güllü Yoloğlu Məmmədli

t.ü.f.d. Qəhrəman Hüseyn oğlu Ağayev

t.ü.f.d., dos. Xəqani İmran oğlu Alməmmədov

t.ü.f.d., dos. Səfər Hüseyn oğlu Aşurov

t.ü.f.d., dos. Taleh Vasif oğlu Əliyev

t.ü.f.d., dos. Təvəkkül Rəsul oğlu Əliyev

t.ü.f.d., dos. Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov

t.ü.f.d., dos. Bəhlul İbrahim oğlu İbrahimli

t.ü.f.d., dos. Pirağa Əyyub oğlu İsmayılzadə

t.e.d. Solmaz Səttar qızı Məhərrəmova

t.ü.f.d., dos. Mikayıl Mübariz oğlu Mustafayev

t.ü.f.d., dos. Natiq Əbülfət oğlu Alışov

t.ü.f.d.  Leyla Məmməd qızı Rüstəmova

t.ü.f.d., dos. Vəfa Əzbər qızı Mahmudova

Nigar Vüqar qızı Mustafayeva

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini   

-       katib

-       üzvləri

 

Nigar Vüqar qızı Mustafayeva

Gülanə İlqar qızı Əliyeva

Pəri Hikmət qızı Ağayeva

Nəzirə Vidadi qızı Şalbuzova

Aliyə Rzaqulu qızı Adgözəlova

Ülkər Musa qızı Allahverdiyeva

Abdulla Bəkir oğlu Abdullayev

Sədaqət İsmayıl qızı Məmmədli

Günay Vahid qızı Bayramova 

Nərmin Mirzə qızı Məmmədli

Ülviyyə Mahir qızı Həsənova

Çinarə Yaşar qızı Xəlilzadə 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

 

t.ü.f.d. Leyla Məmməd qızı Rüstəmova

Nəsibə Tofiq qızı Mustafayeva

t.ü.f.d. Akif Arif oğlu Quliyev

t.ü.f.d., dosent Mikayıl Mübariz oğlu Mustafayev

t.ü.f.d., dosent Xəqani İmran oğlu Alməmmədov

Xanım Saleh qızı Həsənli 

  Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları