Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

 

Veb-sayt www.arxeologiya.az  
Ünvan AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 
Tel. (+994 12) 5108419; (+994 12) 5393649  
Faks (+994 12) 5398419
Elektron poçtu director@arxeologiya.az; bash_direktor@aea.science.az
Baş direktor

Abbas Qadir oğlu Seyidov

Tarix elmləri doktoru, professor

E-poçt: director@arxeologiya.az; bash_direktor@aea.science.az

İcraçı direktor

Həsənov Zaur Həsən oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Mobil tel.: (+994 50) 988 42 39

E-poçt: zaurmail@gmail.com

Elmi katib

Quliyev Akif Arif oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 538 34 76

Mobil tel.:  (+994 51) 880 45 21

E-poçt: akifarifoglu@mail.ru

Yaranma tarixi  İnstitut 1993-cü ildə yaradılmışdır.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri sahəsində fundamental və innovasiya xarakterli elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi. 
Əsas elmi nəticələr Azərbaycan arxeoloqlarının uzun illər ərzində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin dünyada ən qədim insan məskənlərindən, erkən sivilizasiya mərkəzlərindən biri olması maddi faktlarla sübuta yetirilmişdir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda qədim insanlar hələ iki milyon il əvvəl məskunlaşmışdır. Erkən əkinçilik mədəniyyətlərinə aid yaşayış məskənləri, tunc dövrünün yaşayış yerləri, şəhər tipli abidələri, yüzlərlə qəbirləri, antik və orta əsrlərə aid şəhərlər və s. çoxsaylı abidələr qazılıb tədqiq edilmişdir.Aparılan araşdırmalar Azərbaycanın qədim dövr tarixinin bir sıra qaranlıq səhifələrinə işıq salmış və bu elmi nailiyyətlər vətənimizin tarixinin yazılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maddi faktların aşkara çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Respublikanın bütün bölgələrində aparılan etnoqrafik tədqiqatlarla əhalinin məişəti, adət-ənənələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənilmişdir 
İşçilərinin ümumi sayı 278
Struktur bölmələri Daş dövrü arxeologiyası şöbəsi
Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi
Son Neolit və Xalkolit (Eneolit) dövrü arxeologiyası şöbəsi
Dəmir dövrü arxeologiyası şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azərbaycanın orta əsrlər dövrü arxeologiyası şöbəsi
Etnoarxeologiya şöbəsi
Arxeoloji xidmət və yeni tikinti sahələrinin arxeoloji tədqiqi şöbəsi
Çöl tədqiqatları sektoru
Azərbaycanın arxeoloji abidələrinin toplusu sektoru
Arxeoloji texnologiya sektoru
Arxeoloji abidələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Numizmatika və epiqrafika şöbəsi
Tarixi etnoqrafiya şöbəsi
Müasir etnoqrafiyası şöbəsi
Antropologiya mərkəzi
Elmi fond və ekspozisiya şöbəsi
Albanşünaslıq mərkəzi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Arxeoloji irsin tədqiqi, tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsi
Türk xalqlarının etnoqrafiyası şöbəsi
Elmi arxiv
 

Elmi şura

-       sədr

-      sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

t.e.d., prof. Abbas Qadir oğlu Seyidov

t.ü.f.d. Zaur Həsən oğlu Həsənov

t.ü.f.d. Akif Arif oğlu Quliyev

t.e.d. Şirin Teymur qızı Bünyadova

t.e.d., prof. Qafar Cəfər oğlu Cəbiyev

t.e.d., prof. Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

t.e.d. Əsədulla Qüdrət oğlu Cəfərov

t.e.d. Solmaz Səttar qızı Məhərrəmova

t.e.d. Güllü Yoloğlu Məmmədli

t.e.d. Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli

t.e.d., prof. Arif Məhəmməd oğlu Məmmədov

t.e.d., prof. İlhamə Gülbala qızı Məmmədova

t.e.d., prof. Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

t.e.d. Nərgiz Malik qızı Quliyeva

t.ü.f.d. Qəhrəman Hüseyn oğlu Ağayev

t.ü.f.d., dos. Xəqani İmran oğlu Alməmmədov

t.ü.f.d., dos. Səfər Hüseyn oğlu Aşurov

t.ü.f.d., dos. Bəxtiyar Məzahim oğlu Cəlilov

t.ü.f.d., dos. Təvəkkül Rəsul oğlu Əliyev

t.ü.f.d., dos. Taleh Vasif oğlu Əliyev

t.ü.f.d., dos. Bəhlul İbrahim oğlu İbrahimli

t.ü.f.d., dos. Pirağa Əyyub oğlu İsmayılov

t.ü.f.d., dos. Emil Əli oğlu Kərimov

t.ü.f.d. Fərhad Eldar oğlu Quliyev

t.ü.f.d., dos. Mikayıl Mübariz oğlu Mustafayev

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini   

-       katib

-       üzvləri

 

Nigar Vüqar qızı Mustafayeva

Gülanə İlqar qızı Əliyeva

Pəri Hikmət qızı Ağayeva

Nəzirə Vidadi qızı Şalbuzova

Aliyə Rzaqulu qızı Adgözəlova

Ülkər Musa qızı Allahverdiyeva

Abdulla Bəkir oğlu Abdullayev

Sədaqət İsmayıl qızı Məmmədli

Günay Vahid qızı Bayramova 

Lola Əkbər qızı Hüseynova

Nərmin Mirzə qızı Məmmədli

Ülviyyə Mahir qızı Həsənova

Çinarə Yaşar qızı Xəlilzadə 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

t.ü.f.d., dosent Pirağa Əyyub oğlu İsmayılzadə

t.ü.f.d. Leyla Məmməd qızı Rüstəmova

Sədaqət İsmayıl qızı Məmmədli

t.ü.f.d. Akif Arif oğlu Quliyev

t.ü.f.d., dosent Mikayıl Mübariz oğlu Mustafayev

t.ü.f.d., dosent Xəqani İmran oğlu Alməmmədov

Rəhim Etibar oğlu Rzabəyov

  Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları