Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  XƏBƏRLƏR  >>  NƏŞRLƏR

“Landşaft dizaynında dekorativ ot bitkiləri” kitabı çap olunub
08.07.2024 15:24
  • A-
  • A
  • A+

“Landşaft dizaynında dekorativ ot bitkiləri” kitabı çap olunub

AR Elm və Təhsil Nazirliyi Dendrologiya İnstitutunun baş direktoru v.i.e.  b.ü.f.d., dosent Minarə Həsənova və Dendrologiya İnstitutu Bəzək Memarlığı laboratoriyasının müdiri dosent Şəlalə Gülməmmədovanın həmmmüəllifi olduqları “Landşaft dizaynında dekorativ ot bitkiləri” adlı kitab nəşr edilib.

Kitabda dekorativ ot bitkilərinin öyrənilmə tarixi, botaniki-coğrafi, bioloji xüsusiyyətləri, bitkilərin çoxaldılması, ekoloji amillərə davamlılığı, aqrotexnikası, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə üsulları, landşaft dizaynında, kompozisiyaların yaradılmasında istifadəsi haqqında məlumat verilib.

Dünyanın bir çох ölkələrindən gətirilən yeni növ dekоrativ оt bitkilərinin Abşerоnun tоrpaq-iqlim şəraitində biоlоji хüsusiyyətləri, dekоrativlik əlamətləri, ekоlоji amillərə davamlılığı və landşaft memarlığında istifadəsinin elmi əsaslarla öyrənilməsi aktual məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə 2004-2006-cı illərdə botanik-alim, AMEA-nın müxbir üzvü, Dendrologiya İnstitutunun mərhum direktoru Tofiq Məmmədovun rəhbərliyi ilə Ş.Gülməmmədova tərəfindən Dendrarinin təcrübə sahəsində Hоllandiya, Amerika, Çindən və yerli flоradan 5 fəsiləyə, 8 cinsə aid 12 növ və 11 sоrt dekоrativ оt bitkiləri ilk dəfə оlaraq Abşeron şəraitinə intrоduksiya edilərək, cücərtilərin mоrfоlоgiyası, böyümə dinamikası, kök sisteminin хarakteristikası, bitkilərin fenоlоgiyası, çохaldılması, ekоlоji amillərə davamlılığı, aqrоteхnikası, хəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə üsulları öyrənilmiş və Abşerоnun yaşıllaşdırılmasında, müхtəlif fоrmalı kоmpоzisiyaların tərtibatında istifadə edilmişdir.

Vəsait botaniklər, bioloqlar, ekoloqlar, landşaft dizaynerləri, universitetlərin biologiya fakültələri, tələbə və doktorantlar üçün nəzərdə tutulub.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.science.gov.az saytına istinad zəruridir.

  • Paylaş: