Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  RH-nin nəzdindəki təşkilatlar

Mərkəzi Elmi Kitabxana

 

Veb-sayt http://mek.az/   
Ünvan AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr.129
Tel.

(+994 12) 5371982 

Elektron poçtu

pr.mek.az@gmail.com

Baş direktor

Məmməd Arif oğlu Əliyev

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

İcraçı direktor

Şəhla Tahir qızı Quliyeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Baş menecer

Yusif Rəsul oğlu İsmayılov

Tel.: (+994 12) 5396174 

E-poçt: yusifismailov@mail.ru 

Baş mühəndis

Rafiq Aslanov

Yaranma tarixi  AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası 1924-cü ildə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları  N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, H.Zeynallı və başqalarının təşəbbüsü  və yaxından köməyi ilə «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti»nin nəzdində yaradılıb. 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Azərbaycanın qədim tarixinin və zəngin mədəniyyətinin, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində qazanılmış siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni nailiyyətlərinin təbliğ edilməsi, Azərbaycan dilinin informasiya resurslarında istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, müasir elmi araşdırmaların aparılması üçün informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, Azərbaycanın milli-tarixi irsini təşkil edən və yeni yaranan bütün növ mövcud informasiya vahidlərinin toplanılıb saxlanması, eləcə də dünya tarixi və mədəniyyətinin istifadəçilərə təqdim olunması;

Müasir tələblərə cavab verən infrastrukturun qurulmasını, tematik, ixtisaslaşmış, normativ-metodiki, qanunvericilik və digər məlumat bazalarının mərkəzləşdirilmiş qaydada formalaşdırılması, saxlanılması, qorunması;

Azərbaycana və Azərbaycan xalqına aid olan, siyasi, elmi, tarixi, mədəni, bədii əhəmiyyət daşıyan, bütün növ daşıyıcılarda informasiya vahidlərinin (nəşrlər, əlyazmalar, mətnlər, arxiv və fond sənədləri, dövri mətbuat, notlar, audio və video yazılar, fotoşəkillər, rəsm əsərləri, muzey eksponatları, əşyalar, veb-səhifələr və s.) müəyyənləşdirilməsi, rəqəmsallaşdırılması, sistemləşdirilməsi, arxivləşdirilməsi, elektron yaddaş bazasına daxil edilməsi vasitəsilə Milli Rəqəmsal Yaddaşın formalaşdırılması, müəllif hüquqlarının qorunması şərti ilə yerli və xarici istifadəçi auditoriyasına təqdim edlməsi;

Müasir avadanlıq və kompüter proqramları ilə təchiz edilmiş, istifadədə sadə və rahat kommunikasiya proqramı olan elektron kitabxananın və elektron arxivin təşkil edilməsi;

Elm, texnika və təhsilin aktual istiqamətləri üzrə mühazirələr, müzakirələr, seminarlar, kurslar, sərgilər, yerli və beynəlxalq miqyaslı tədbirlər keçirilməsi;

Peşəkar heyətin formalaşdırılması;

Respublika və xarici ölkələrin kitabxanaları, informasiya sistemləri arasında məlumat-biblioqrafiya və kitabxana işini əlaqələndirilməsi;

Fondunda olan qiymətli nəşrlərin üzə çıxarılması, uçotu və mühafizəsi;

Yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində, Mərkəzi Elmi Kitabxananın sayt və nəşrlərində, sosial şəbəkələrdə Kitabxananın fəaliyyətinin işıqlandırılması və təbliği;

AMEA rəhbərliyi tərəfindən həvalə olunmuş digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi.
Əsas elmi nəticələr

2014. (noyabr-dekabr).Vəziyyət qiymətləndirilib və 2015-2019 strateji hədəflər və mərhələlər müəyyən edilib.

2015. Kitabxana yeni binaya köçürülüb və ənənəvi kitabxana formatından müasir kitabxana-informasiya formatına keçirilib.

2016. Kitabxana informasiya resurslarının istehsalı mərhələsinə keçib. Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsi işlək vəziyyətə gətirilib.

2017. Kitabxana informasiya resurslarının tətbiqi mərhələsinə keçib. Sərbəst ensiklopedik resursların Azərbaycan modelini işlək vəziyyətə gətirib.

2018. Kitabxana-informasiya sahəsində keyfiyyət göstəriciləri dəyişdirilib, Vahid İdarəetmə Sisteminin əsas komponentləri işlək vəziyyətə gətirilib və interqasiya edilib.

2019 (yanvar ayından hazırki tarixə qədər). MEK fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara əsasən qiymətləndirilməsi aparılıb 
İşçilərinin ümumi sayı 197
Struktur bölmələri

Azərbaycan dilində ədəbiyyat və mübadilə fondu

Avtomatlaşdırma və proqram təminatı şöbəsi

Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi şöbəsi

Azərbaycanşünaslıq və Milli Rəqəmsal Yaddaş şöbəsi

İnnovativ layihələr və metodiki təminat şöbəsi

Nadir kitablar və qiymətli nəşrlər fondu

Xarici dillərdə ədəbiyyat fondu

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsi

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Elektron resurslar şöbəsi

Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları fondu

Xidmət şöbəsi

Reproqrafiya şöbəsi

Kataloqlaşdırma şöbəsi

Biblioqrafiya şöbəsi

Sənədlərlə iş şöbəsi

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Həsənova  Nazilə 

Məmmədova Gülnar

Aslanova Gülruba

Əhədova Günel
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs