Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Veb-sayt www.literature.az
Ünvan AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Tel. (+994 12) 5103425
Faks (+994 12) 5102092;

(+994 12) 5371052

Elektron poçtu direclit@science.az
Baş direktor Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Xidməti tel.: (+994 12) 5103425

Faks: (+994 12) 5102092

E-poçt: isa.habibbeyli@science.az

İcraçı direktor

Mehman Ağasəlim oğlu Həsənli

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

Xidməti tel.: (+994 12) 5370859

Elmi katib

Aygün Ağabağır qızı Bağırova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5371273

Mobil tel.: (+994 55) 6392204

E-poçt: ayguntuncay@rambler.ru

Yaranma tarixi  İnstitut 1933-cü ildə yaranmışdır. 30-cu illərdə o, SSRİ EA-nın Azərbaycan filialına daxil idi. 1945-ci ildə Azərbaycan SSR EA yaradıldıqdan sonra Ədəbiyyat İnstitutu onun tərkibinə daxil oldu. 40-cı illərin sonunda o, Dilçilik İnstitutu ilə birləşdirilmişdir. 1969-cu ildən institut Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu adı altında fəaliyyət göstərir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

-Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaq­la­rı, təşəkkülü və in­ki­şaf qanunauyğunluqları

-Dünya ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğunluqları

Əsas elmi nəticələr - “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” çoxcildliyinin nəşri

- “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı”, “Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq” və “Poetika.izm” elmi jurnallarının nəşri

- Ayrı-ayrı monoqrafiya və elmi nəşrlərin hazırlanması

İşçilərinin ümumi sayı 252
Struktur bölmələri

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı abidələr şöbəsi
Ortaq başlanğıc və İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı
Nizamişünaslıq şöbəsi
Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
XX əsr (sovet dövrü) Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsi
Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi
Ədəbi tənqid şöbəsi
Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsi
Elmi informasiya və tərcümə şöbəsi
Elmi irsin toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri şöbəsi
Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr şöbəsi
Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsi
Füzulişünaslıq sektoru
Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

İsa Həbibbəyli

Mehman Həsənli

Əlizadə Əsgərli

Aygün Bağırova

Nüşabə Araslı

Tehran Mustafayev

Qəzənfər Paşayev

Məmməd Əliyev

İmamverdi Həmidov

Bədirxan Əhmədov

Məhərrəm Qasımlı

Teymur Əhmədov

Tahirə Məmməd

Fəridə Əzizova

Gülər Abdullabəyova

Nikpur Cabbarlı

Almaz Ülvi Binnətova

Vaqif Yusifov

İslam Qəribli

Vüqar Əhməd

Ataəmi Mirzəyev

Esmira Şükürova

Eşqanə Babayeva

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Eşqanə Babayeva

Maral Yaqubova

Gülnar Qasımlı

Maya Həsənli

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

İsa Həbibbəyli

Əliyev Məmməd

İsmixan Osmanlı

 

Tehran Mustafayev

Əlizadə Əsgərli

İmamverdi Həmidov

Gülər Abdullayeva

Vüqar Əhməd

Jalə Əliyeva

Rafiq Əliyev

Rəhim Əliyev 

Bədirxan Əhəmdov

Məhərrəm Qasımlı

Yaşar Qasımov

Fəridə Əzizova

Əsgər Rəsulov

Vaqif Yusifov

Qəzənfər Paşayev

Qafar Hüseynov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Şahbaz Şamı oğlu Musayev

 

Pəri Həsənli

Hicran Nəsibova

Leyli Əliyeva

Bəsirə Əzizəliyeva

Qürbət Mirzəzadə

Zəkulla Bayramlı

Fikrət Əhmədov

Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları