Alxazov Tofiq Həsən oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.   
Təvəllüdü 27.09.1932 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu, Neft və qazın texnologiyası, mühəndis-texnoloq 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

073

Fiziki kimya 

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

 

1989

kimyəvi kinetika və kataliz
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 380 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 40 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 patent və 105 m. şəh. 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

36

5

Əsas elmi nailiyyətləri 1. İlk dəfə təcrübədə alkilaromatik karbohidrogenlərin oksidləşmə yolu ilə dehidrogenləşmə prosesinin yerinə yetirmə mümkünlüyü göstərilmişdir.

2. Bərk oksid katalizatorlar üzərində sıxlaşma məhsullarının əmələ gəlməsi prosesində oksigenin rolu göstərilmişdir.

3. Hidrogen-sulfidin elementar kükürdə qədər oksidləşməsi üçün dünyada ən yaxşı yüksək selektiv katalizatorları işlənmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Q.H.Alxazov, A.E. Lisovski. Karbohidrogenlərin oksidləşdirici dehidrogenləşdirmə prosesi. 1980, m., "Kimya".

2. Q.H.Alxazov, L.Ya.Marqolis."Üzvi maddələrin dərin katalitik oksidləşdirmə prosesi. 1985, m., "Kimya".

3. Q.H.Alxazov, L.Ya.Marqolis. Karbohidrogenlərin oksidləşdirilməsi üçün yüksək selektiv katalizatorlar. 1988, m., "Kimya".

4. Q.H.Alxazov, R.E.Meyssner. "Hidrogen sulfidin elementar kükürdə selektiv oksidləşməsi prosesi və katalizatorları, ABŞ-nın patenti, 5603913, 18.02.97.

5. Q.H.Alxazov, R.E.Meyssner. Hidrogen sulfidin elementar kükürdə selektiv oksidləşməsi prosesi, 5891415-ci saylı ABŞ-nın patenti, 06.04.99.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının akademiki 
Pedaqoji fəaliyyəti Fiziki kimya professoru, bir neçə dərsliyin müəllifi 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Parsons Kompaniyası, Pasadena, Kaliforniya, ABŞ 
Vəzifəsi Elmi konsultant 
Xidməti tel.  
Mobil tel .  
Ev tel. (1 818) 7570543 
Faks (1 818) 7570543 
Elektron poçtu tofik5azv@1stnetusa.com