Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımov Mahmud Həşim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR, Culfa rayonu, Kırna kəndi 
Təvəllüdü 15.05.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiriçilər və dielektriklər fizikası

CdInGaS4, CdInAlS4, (Ga,In)2S3  и ZnIn2Se4- nin nazik təbəqələrinin quruluş və elektrofiziki xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

91

 

18


14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Yeni electron difraksiya metodları hazırlanmışdır,

2. Bir seçilən refleks, refleks- indikator (Rİ) əsasında guruluş diaqnostikası inkişaf etdirilmişdir,

3. Bir sıra laylı yarımkeçiricilərin politiplərinin quruluşları və ifrat quruluşları aşkarlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. М.Г.Кязумов, Новые схемы получения электронограмм гексагональных и моноклинных кристаллов. Кристаллография, 2014,том 59, № 4, с.572-579.

2. М.Г. Кязумов, Выявление на дифракционных картинах особых рефлексов как индикаторов типа структуры и качества кристаллов. Кристаллография, 2014,том 59, № 4, с.549-555.

3. М.Г.Kязумов, Политипные и сверхструктурные особенности CoInGaS4. Кристаллография. 2000. т.45, №4, с.617-619.

4. М.Г.Kязумов. Влияние атомов меди, марганца и индия на структуру полиморфных модификации Ga0,5In1,5S3 причастичной замене атомов галлия. Кристаллография. 1998. т.43, №4, с.661-663.

5. М.Г.Кязумов. Способ получения электронограмм типа косых текстур тонких пластинчатых кристаллов. Авторское свидетельство №1649397, 1991, Москва 6,7.

6. B.B.Zvyagin, M.G. Kyazumov. Кристаллография. 1990, т.35, №3, с.602-609; №5, с.1290-1291. 8,9. A.G. Abdullayev and M.G. Kyazumov. Thin Solid Films, v.190, 1990, pp. 303-307; pp. 309-315.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5392135 
Mobil tel. (+994 50) 5144368
Ev tel. (+994 12) 5200679 
Faks (+994 12) 4470456, (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu elmira@physics.ab.az