Xəlilova Afət Zülqədər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 14.07.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı 2306.01

Üzvi kimya

Funksionaləvəzli tiiranlar
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

12

 


9
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çoxfunksiyalı üzvi birləşmələr sintez edilmiş, onların yeyilmə, siyrilmə və antioksidləşdirici xassələri öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Халилова А.З. О реакции эпихлоргидрина с диэтилдитиокарбаматом натрия.ЖОрХ № 6, т 20, 1350, 1984

2. Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Султанов Ю.М., Халилова А.З. Синтез некоторых фурфурилоксизамещенных аминотиолов.ЖОрХ № 1, т 22, 90-93, 1986

3. Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Гусейнова Т.М., Халилова А.З. Взаимодействие н-бутанола с 1-хлор-2,3-эпоксипропаном в присутствии хлористого цинка. Журнал прикладной химии, т 67, № 6. с.1049, 1994

4. Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Ширинова Н.А., Рзаева И.А., Халилова А.З. 3-замещенные тиэтаны – эффективные ингибиторы окисления кумола. Журнал прикладной химии, т 74, № 12, с.110-112, 2001

5. Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А., Рзаева И.А., Халилова А.З. Синтез бисазометинов и исследование их в качестве ингибиторов в процессе окисления кумола. Нефтехимия, 2001, т 41, № 2, с.153-157

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 55) 7144403
Ev tel. (+994 12) 5627896
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru