Alfyorov Jores İvanoviç

Jores İvanoviç Alfyorov 15 mart 1930-cu ildə Vitebsk (Belarus) şəhərində anadan olmuşdur. Yarımkeçiricilər fizikası, yarımkeçiricilər və kvant elektronikası sahəsi üzrə mütəxəssisdir.

1952-ci ildə V.İ.Ulyanov (Lenin) adına Leninqrad (Sankt-Peterburq) Elektrotexnika İnstitutunu bitirən J.Alfyorov  əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə SSRİ EA A.F.İoffe adına Fiziki-Texnika İnstitutunda mühəndis kimi işə başlamışdır. 1953-cü ildən 1964-cü ilə kimi kiçik elmi işçi, 1964-1967-ci illərdə baş elmi işçi kimi çalışmışdır.

1967-1973-cü illər ərzində sektor müdiri,  1973-1990-cı illərdə laboratoriya müdiri, 1987-ci ildən həmin institutun direktoru olmuşdur. 1989-cu ildən 1991-ci ilədək SSRİ EA Leninqrad Elmi mərkəzinin RH-ın sədri, 1991-ci ildən indiyə qədər REA Sankt-Peterburq Elmi mərkəzinin RH-ın sədri, 25 aprel 1990-cı ildən isə REA-nın vitse-prezidentidir.

1972-ci ildən Ümumi Fizika və Astronomiya (fizika) Bölməsi üzrə müxbir üzv, 1979-cu ildən Ümumi Fizika və Astronomiya (fizika, astronomiya) Bölməsi üzrə akademik seçilmişdir.

Yarımkeçiricilər, heterokeçid və onların əsasında cihazların yaradılması sahəsindəki əməyinə görə Lenin mükafatına (1972) və SSRİ Dövlət mükafatına (1984) layiq görülmüşdür.

Fizika sahəsi üzrə Nobel mükafatı laureatıdır (2000).

J.İ.Alfyorov 2004-cü ildə AMEA-nın Fəxri üzvü seçilmişdir.