Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu
Anadan olduğu yer Erm. SSR, Masis r-nu, Razdan (keçmiş Uluxanlı)    
Təvəllüdü 13.11.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Bəzi alkeniltsiklopropanların sintezi və polimerləşməsi sahəsində tədqiqatlar

Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
02.00.06 və 02.00.03 

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Üzvi kimya Viniltsiklopropanlar birləşmə, telomerləşmə və polimerləşmə reaksiyalarında

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


26.04.2007

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

430

 

170 

 

 

92
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 66
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı16

Əsas elmi nailiyyətləri * Karben və tsiklopropan kimyasının inkişaf etdirilməsi.

* Viniltsiklopropanların müxtəlif törəmələrinin sintezi və onların polimerləşmə mexanizmlərinin öyrənilməsi, xüsusi təyinatlı funksional polimerlərin işlənib hazırlanması.

* Mikroelektronikada foto və elektronorezist kimi istifadə oluna bilən yeni karbo və heterozəncirli polimerlərin yaradılmasının umumi prinsiplərinin işlənib hazırlanması.

* Poliolefinlərin funksionallaşdırılmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması və onların əsasında kompozision materialların, o cümlədən nanokompozitlərin yaradılması.
Elmi əsərlərinin adları 1. Viniltsiklopropanların sintezi və polimerləşməsi.

2. Viniltsikloropanların sərbəst radikal polimerləşməsinin izomerizasion mexanizmi.

3. Tsiklopropan tərkibli vinil monomerlərinin polimerləşməsində monomerlərin quruluşunun onların reaksiyayagirmə qabiliyyətinə təsiri.

4. Alifatik polisulfonların işlənib hazırlanması və onların mikroelektronikada tətbiqi.

5. Funksional polimerlərin sopolimerləşmə üsulu ilə alınması.

6. Emal prosesində poliolefinlərin funksionallaşdırılması.

7. Karbonzəncirli polimerlərin modifikasiyası və onların əsasında kompozision materialların alınması.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Polimer materialları İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

Azərbaycan Kimya jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın kimya elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası üzrə Problem Şurasının sədri
Pedaqoji fəaliyyəti Sumqayıt Dövlət Universitetinin kafedrada professoru
Digər fəaliyyəti Sumqayıt Dövlət Universitetinin kafedrada professoru
Təltif və mükafatları 1. Əməkdar elm xadimi
2. AMEA-nın Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ1204, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun küç.,124 
Vəzifəsi Funksional polimerlər laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 18) 6425875
Mobil tel . (+994 50) 3368793
Ev tel. (+994 18) 6552474
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu abasgulu@yandex.ru