Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Əsgərzadə İman Novruz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu, Kəbirli kəndi
Təvəllüdü 12.03.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.07

Kondensə olunmuş hal fizikası

Josefson əlaqəli laylı sistemlərdə ifratkeçicilik

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.07

Bərk cisim fizikası

Laylı sistemlərdə ifratkeçicilik və onlar əsasında qurulmuş bəzi strukturların dinamik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

132 (onlardan 90i SCI  siyahısına daxildir)

 

122

 

122

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

3

1

Əsas elmi nailiyyətləri - Yeni sinif ifratkeçiricilərin (CuO və FeAs əsaslı, Y(Lu)Ni2B2C, MgB2) fiziki xassələrinin Ginzburg-Landau və Bardeen-Cooper-Schrieffer nəzəriyyəsi daxilində araşdırılması

- Həcmi və nano-ölçülü ifratkeçiricilərdə ikizonalı Ginzburg-Landau nəzəriyyəsi, gradiyentlərarası serbest enerji heddinin təsiri, Abrikosov burulganlarının dinamikası və simmetriyası, fluktuasiya effektləri

- Eliashberg nəzəriyyəsi daxilində geyri-adiabatik, güçlü anizotropiya və çoxzonalılıg effektlərinin kritik temperatura, istilik tutumunun sıçrayışına və diğər parametrlərə təsiri

- Josefson elementlərindən əmələ gələn impuls və vahid magnit seli kvantlı dövrələrin dinamikası, bu sxemlərdə xaos problemleri

- Jozefson elementli kvant bitlərin enerji spektrinin araşdırılması və anharmonik cərəyan-faza effektinin təsiri

- Geyri-səlis məntigin ekspert və kontrol sistemlərində tətbigi

- İfratkeçirici bolometrlərin nəzəriyyəsi

Elmi əsərlərinin adları

1. I. N. Askerzade, A. Bozbey, M.Canturk, Modern aspects of Josephson dynamics and superconductivity electronics, (monografiya), Springer, 210s., 2017

2. I.N.Askerzade, Journal Superconductivity and Novel Magnetism, 29, DOI 10.1007/s 10948-016-3769-7, 2016

3. I.N.Askerzade, Low Temperature Physics, (review)v.41, iss. 3,pp.241-261,2015

4. A.Rakhimov, I:N:Askerzade, Phys. Rev. E 90, 032124, 2014

5. I.N.Askerzade, M.Canturk, Journal Superconductivity and Novel Magnetism, 26, 839-845, 2013

6. I. N. Askerzade, R. T. Tagiyeva, Super-conductor Science and Technology, 25, 095007, 2012

7. I. N. Askerzade, Unconventional Super-conductors. Anisotropy and multiband effects (monografiya), Springer, 177 s., 2012

8. I.N.Askerzade, M.Canturk, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, 21(5), 3541- 3547, 2011

9. I.N.Askerzade, Ş.Emrah, CMES: Computer Modeling in Engineering and Sciences, 70(1)1-10, 2010

10. I.N.Askerzade, Успехи Физичеких Наук, 52(6) (review), 977- 988, 2009

11. I.N.Askerzade, Journal Physics and Chemistry of Solids, 68, 1311-1314,2007

12. I.N.Askerzade, Успехи Физичеких Наук, 49(10) (review), 1003-1016, 2006

13. I.N.Askerzade, Письма в ЖЭТФ ( JETP Letters), v.81, No11, pp.717-720, 2005

14. I.N.Askerzade, Physica C, v.420, pp. 11-16, 2005.

15. I.N.Askerzade Physica C,v.398,p.99-110, 2003

16. I.N.Askerzade Journal of Korean Physical Society, v. 43, No 1, pp.111-117, 2003.

17. I.N.Askerzade, I.O.Kulik Modern Physics Letters B, v.17, No10,11,12,p.649-655, 2003.

18. I.N.Askerzade, Solid State Comm, v.123, pp.63-67, 2002

19. I.N.Askerzade, Journal of Physical Society of Japan.v.71, N7,pp.1637-1639, 2002.

20. I. N. Askerzade, A. Gencer, N.Güclü Superconductor Sci. Technol.,N2, L13- L16,2002.

21. I.N.Askerzade, A.Gencer, N.Güclü, A.Kılıç, Superconductor Sci. Technol.N6, L17-L20, 2002

22. I.N.Askerzade,Technical Physics v.45, pp.66-69, 2000.

23. I.N.Askerzade, V.K.Kornev J. Communication Technology and Electronics, N.3, pp.510-513, 1994

24. E.P.Nakhmedov, O.A.Sacli, I.N.Askerzade J. of Physics: Cond. Matter, v.5, pp.1099-1108,1993

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Abdus Salam adına Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzinin assosiativ üzvü, İtaliya, Triyest, 2004-2011

2. Avropa Tətbiqi İfratkeçiricilik Cəmiyyətinin üzvü

3. Türkiyə İfratkeçiricilik Araştırma Mərkəzinin üzvü

4. Türkiyə Fizika Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 2002-2007 Ankara Universiteti Fizika kafedrasının sözləşməli dosenti

2012-ci ildən Ankara Universiteti Kompyuter Mühəndisliyi kafedrasının professoru (sözləşməli)

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. DAAD grantı, 2000, Dresden Bərk Cisim Fizikası İnstitutu, Almaniya

2. Dəvətli Professor, 2000, Ankara Universitetri, Turkiyə

3. NATO PC B Post Doc grantı, 2001, Bilkənt Universiteti, Turkiyə

4. CRDF fondunun grantı,2001, Virginia Beach, USA

5. Dəvətli Professor, 2006, Bilkənt Universiteti, Turkiyə

6. NATO reintegration grant, AMEA Fizika İnstitutu, 2004-2007

7. CNRF, Fransa-Azərbaycan grantı, UNR 5798, 2009-2011

8. TÜBİTAK grantı, 2005-2007, No 104T522

9. TÜBİTAK grantı, 2011-2013, No 110T748

10. TÜBİTAK grantı, 2012-2015, No 111E191

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393416 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu solstphs@physics.ab.az;

imasker@eng.ankara.edu.tr;

askerzadei@yahoo.com