Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun elmlər doktorları

Əliyev Fərzalı Fazil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu,  Aşağı Ləki kəndi Ferzali corrected.jpg
Təvəllüdü 1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10.

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası 

Gümüş tellur və selendə qalvano- və termo maqnit hadisələri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10.

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası 

Gümüş tellur və selendə electron fonon prosesləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

114

 

42

 

42
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


1

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Müəyyən olunmuşdur ki, Ag2Te kristalında elektroaktiv nöqtəvi defektlər enerji halları yaradır, belə ki elektro mənfi defektlər qadağan olunmuş zonanın eninin artmasına, elektro müsbət defektlər isə azalmasına səbəb olur.

Ag2Se kristalında elektron istilikkeçirməsi ümumi istilikkeçirmənin 20% ni təşkil etdiyi nümunənin konsentrasiyasının n=9,1×1018cm-3 qiymətində termoelektrik həssaslığı maksimal qiymət alır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Ag2Se kristalında Ag və Se əlavələrində termoelektrik möhkəmliyi.

2. Faza keçidi ərafında Ag2S kristalında elektrik xassələrinə defektlərin təsiri.

3. Aşağı temperaturlarda Ag2Te kristalında elektronların rezonans səpilməsi

4. F.F. Aliev, E.R. Yuzbashov, U.M. Agayeva and M.M. Zarbaliev. Electrical and Thermoelectrical Properties of TlIn1-xYbxTe2  (0x0.10) Solid Solutions in the Temperature Range of 80–1000 K. Acta Physica Polonica A, vol. 129, No. 1 (2016), p. 69-74. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 8 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı ş., Az1143, pr. H. Cavid 131 
Vəzifəsi  
Xidməti tel. (+994 12) 5397211 
Mobil tel. (+994 55) 6538208 
Ev tel. (+994 12) 4012136 
Faks  
Elektron poçtu farzali@physics.ab.az