Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şərqşünaslıq İnstitutunun elmlər doktorları

Məlikov Ələddin Mehman oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 16.09.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Tərbiyət müdərris Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

7210.01

Fəlsəfə tarixi

Alvin Plantinqa və Mürtəza Mütəhhəri təfəkküründə Zəka və İman münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili 

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 7210.01

Fəlsəfə tarixi

İbn Əl- Ərəbi və Sədrəddin Şirazi təfəkküründə “kamil insan” konsepsiyası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 5 kitab 20 məqalə

 

5  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  20

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Fəlsəfənin ontoloji, epistomoloji və antropoloji sahələrində yeni tədqiqatlar və çalışmalar

Elmi əsərlərinin adları

1. Alvin Plantinqa və Mürtəza Mütəhhəri təfəkküründə “Zəka və inam” münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili, Kitab (fars dilində), İran, Tehran, Maarif nəşriyyatı, 2009.

2. İbn Rüşd, Sədrəddin Şirazi və İmmanuel Kant təfəkküründə “Əql və İman” münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili, Kitab (fars dilində), İran, Beynəlxalq əl- Mustafa (s) Universiteti nəşriyyatı, 2010.

3. Elm və hikmət siması (Quran və hədislərdə), Kitab (Az dilində), İran, Beynəlxalq əl- Mustafa (s) Universiteti nəşriyyatı, 2010.

4. Epistomologiyanın tədqiq və təhlili: Alvin Plantinqa və Mürtəza Mütəhhəri təfəkküründə, Kitab (fars dilində), İran, Beynəlxalq əl- Mustafa (s) Universiteti nəşriyyatı, 2011.

5. Dini Plüralizm, Kitab (Az dilində), İran, Beynəlxalq əl- Mustafa (s) Universiteti nəşriyyatı, 2010.

6. “Azərbaycan Respublikası oddan İslamadək (dini- fəlsəfi cərəyanlar)”, Məqalə (fars dilində), Təqrib təfəkkürü jurnalı, Bahar, 2008, № 14, səh. 137- 159.

7. “Əbu Nəsr Əl- Farabi və Sədrəddin Şirazi baxışında  vəhy  məsələsinin müqayisəli tədqiq və təhlili”, Məqalə (fars dilində), Pəjuhə jurnalı, 2008, № 34, səh. 8- 21.

8. “Mürtəza Mütəhhəri baxışında rasyonal düçüncə ilə inancın nisbəti”, “Mütəhhər düşüncə” Konfransının matrealı, Hikmət konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, İlk çap, Qış, 2010, səh. 11- 60.

9. “Dini ziyalılıq; ağır bir həqiqət amma yüngül bir iddia”, “Dini ziyalılıq” Konfransının matrealı, İkinci Dini ziyalı konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, Şəhid Behişti universiteti, ilk çap, Payız, 2009, səh. 149- 166.

10. “Dini elmlərinin praktiki tədbirləri və teori əsasları”, “Elm inkişafının tarixi” Konfransının matrealı, Elm inkişafının tarixində dinin rolu konfransının seçilmiş məqalələrinin xülasəsi, Azad İslam universiteti, ilk çap, Qış, 2009, səh 23

11. “Din Fəlsəfəsi”, Məqalə (Az dilində), Ziya məqalələr toplusu, cild 1, ilk çap, Bakı, 2010, səh. 47- 54.

12. “İslam və Fəlsəfə” (müvafiq yoxsa müxalif), Məqalə, Son Ümid jurnalı, 2008, № 7, səh. 61- 63.

13. “Mələkut əsildir düşüncəsinə yeni bir baxış”, Məqalə, Afaq jurnalı, 2008, № 27, səh. 30- 33

14. “Fəthullah Gülən düşüncəsində propoqanda anlayışı və onun əsas rolu”, Məqalə, Təqrib təfəkkürü jurnalı, Yay, 2011, № 25, səh. 55- 80.

15. İbn Əl-Ərəbi düşüncəsində “Kamil insan” konsepsiyası, Məqalə, Həft Aseman jurnalı, Bahar, 2012, № 53, 7- 27

16. Əbu Hamid Qəzali və Mürtəza Mütəhhəri baxışlarında “Din ilə Zəka münasibətləri”, Məqalə, Marif jurnalı, Yay, 2010, № 18, 181- 204

17. Sədrəddin Şirazinin Əl- Hikmətul Mütaaliyə fəlsəfəsinə əsasən İnsan Ruhu və Nəfsinin substansial hərəkəti, Məqalə, Tülu jurnalı, Bahar, 2012, № 35, 23- 46

18. İbn Əl-Ərəbi və Sədrəddin Şirazi görüşlərində “Kamil insan”  konsepsiyasının müqayisəli təhlil və analizi, Məqalə, Marif jurnalı, Yay, 2010, № 20, 235- 274

19. “İnanc yaxud Zəka”, Məqalə, Ziya məqalələr toplusu, cild 1, ilk çap, Bakı, 2010, səh. 38- 46.

20. İmmanuel Kant, İbni Rüşd və Sədrəddin şirazi təfəkküründə “Əql və İman” münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili, Məqalə, Tülu jurnalı, Bahar, 2009, № 27, səh. 65- 84.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Fəlsəfə assosiasiyasına üzv
2. İslam dünyası universitetlərinin gənc tələbələr və müəllimlər kollegiyasına üzv. 
Pedaqoji fəaliyyəti

İran İslam Respublikasının Tehran, Tərbiyət müdərris, Əl Mustafa, İsfahan universitetlərində müxtəlif sahələrdə tədris etmişəm.

Həmçinin müxtəlif telekanallarda intellektual elmi publisistik verlişlər və discuslar 
Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirliyində 2009 və 2011 illəri ərzində işləmişəm.

Müxtəlif beynəlxalq və elmi jurnallarda və konfranslarda məqalələrim və məruzələrim olmuşdur. (O cümlədən: İranda, Türkiyədə, Ərəbistanda və...)
Təltif və mükafatları

1. İran İslam Respublikasının Tusi adına elm mükafatına layiq görülmüşəm.

2. İran İslam Respublikasının Presidenti yanında “mütəhhər mükafata” epistomoloji tədqiqatlara görə layiq görülmüşəm.

3. İran İslam Respublikasının “Əllamə Hilli” adına gənclər üçün keçirilən mükafata layiq görülmüşəm
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu aladdin.malikov@mail.ru