Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Naxçıvan Bölməsinin institut və təşkilatları

Bioresurslar İnstitutu

 

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 
Tel. (+994 36) 5450501 
Faks  
Elektron poçtu

 

Direktor

 

Direktor müavinləri

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

(+994 36) 5450502

(+994 50) 3205220

i_memmedov68@mail.ru

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5452337

(+994 51) 8794869 

Elmi katib

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

(+994 36) 5450475

(+994 50) 4424311

enver_ibrahimov@mail.ru 

Yaranma tarixi  07 avqust 2002- ci il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan MR-də flora, fauna və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun qorunması və səmərəli istifadəsi 
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və fauna biomüxtəlifliyinin taksonomik spektri hazırlanılmış, biomüxtəlifliyin nadir və məhv olmaq təhlükəsi qarşısında olan növlərinin Qırmızı kitabları nəşr edilmiş, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərinin istifadə imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublika florasının 6 fəsiləsinə həsr edilən monoqrafiyalar nəşr etdirilmişdir. Mədəni floraya daxil olan meyvə, tərəvəz və üzümün aborigen sortlarından ibarət genefond bağ salınmış, arpanın Qılçıqlı-85, noxudun Qaraca-85 və üzümün Süfrə Bayanşirə sortları yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublika torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
İşçilərinin ümumi sayı 78
Struktur bölmələri

Nəbatat şöbəsi

Zoolloji tədqiqatlar şöbəsi

Bitki sistematikası şöbəsi

Meyvə,tərəvəz və üzüm laboratoriyası

Torpaq ehtiyatları laboratoriyası

Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası

Dənli, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası

İnnovasiya və elmi-istesalat şöbəsi

Təbiət muzeyi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

Quliyev Varis Muxtər oğlu

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Paşayev Teyyub Yunis oğlu

Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı

Bayramov Akif Bayram oğlu

Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları