Alimlər Evi

Ünvan AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 
Tel. (+994 12) 5103516 
Faks (+994 12) 4975381 
Elektron poçtu nuridagulu@yahoo.com
Şöbənin rəhbəri Nuridə Hidayət qızı Quliyeva
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Mob. tel.: (+994 55) 7934420
E-poçt: nuridagulu@yahoo.com
Şöbənin işçiləri
Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri - multikulturalizm ideyalarını təbliğ etmək;

- tanınmış dövlət və ictimai xadimlərlə görüşlər keçirmək;

- elmi innovasiya nailiyyətlərini təbliğ etmək;

- gənc alimlərə himayəçilik etmək;

- qeyri-hökumət və həmkarlar ittifaqları təşkilatları, yaradıcılıq ittifaqları ilə işgüzar əlaqələr yaratmaq;

- dünyada keçirilən elm və texnologiya sərgilərində iştirak etmək, həmin sərgilərdə AMEA-nın pavilyonlarını təşkil etmək;

- alimlərin elmi, ictimai, ölkədaxili və beynəlxalq həyatda baş verən hadisələrin müzakirəsi və informasiya mübadilələrinin aparılması üçün şərait yaratmaq;

- alimlərin və onların ailə üzvlərinin mədəni-mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsi və istirahətinin təmin edilməsi məqsədi ilə konsertlər, tamaşalar, sərgilər, film baxışları və digər mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil etmək;

- elmin nüfuzunun və yetişməkdə olan gənc nəslin elmə marağının artırılması məqsədi ilə müxtəlif elmi olimpiadalar, viktorinalar, yarışlar, müsabiqələr, disputlar, festivallar,

- mühazirələr keçirmək, səyahətlər təşkil etmək, yerli və beynəlxalq müsabiqələrdə, sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak etmək;

- xarici ölkələrin akademiyalarının müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq etmək,

- elmi, mədəni və multikultural əlaqələrin qurulması və möhkəmləndirilməsinə yardım etmək.