Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Salayev Eldar Yunus oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri
Təvəllüdü 31.12.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Univetsiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bəzi KCI-Ag fosforlarında tutma mərkəzlərinin kompleks tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Gallium selenin optik xassələri və energetik quruluşu

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

06.1980

fizika 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

06.1983

fizika
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 410 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 265
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 243 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 88
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


29

13 

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq güclü qeyri-xətti laylı GaSe kristallarında aşağıdakı hadisələr müəyyən olunmuşdur: İndusiyalanmış şüalanma, yaxın IQ oblastda faza sinxronizmi şəraitində ikinci optik harmonikanın generasiyası, IQ diapazonunda impuls və kəsilməz lazer şüalarının spektrin görünən oblastına çevrilə bilməsi, elektron-deşik eksiton cütünün elektron-deşik mayesinə kondensə olunması.
Laylı və dar keçirici zonalı yarımkeçiricilərdə fiziki təqdimatların istiqaməti inkişaf etdirilmiş, IQ qəbuledicilərin və mənbələrin yaradılması üçün yeni texnoloji proseslər işlənmişdir. Mülki və xüsusi təyinatlı müxtəlif növ optoelektron qurğular işlənmiş, yaradılmış və onların istehsalı təşkil olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları 1. The induced ratiation in Gase. Dokl. AN SSSR, T.161, №5, 1965.

2. Gase-a new effektive material for non-linear optic, Pisma v JETF, v. 16, №3, 1972.

3. The defjrmation phenomena in cristals, UFN, t.155, №1. 1988.

4. Quantum oscillations under lazer pulses aktion in the e-Gase laycrcd crystal. v. JETF, v. 51, №3, 1990.

5. Phase-matched second harmonic generation at 789,5 HM in a Gase cristal. Appl. Phys. Lett., v. 69(6), 1996.

6. Effective Nonlinear GaSe Crystal.Optical Properties and Applications. Lazer Physics, 19, № 5, pp.1092-1104, 2009.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Avropa Elmlər Akademiyasının akademiki

2. Beynəlxalq İslam Elmlər Akademiyasının akademiki

3.A.M.Proxorov adına Mühəndis Elmlər Akademiyasının akademiki

4. ”Orion” EİB-nın Fəxri doktoru
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti AMEA “Xəbərlər” və “Fizika” jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü, Türkiyə fizika jurnallarının redaksiya heyətlərinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. Əməkdar elm xadimi

2. Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı

3. "Şöhrət" ordeni

4. Akad. S.Vavilov adına mükafatın laureatı

5. Avropa-Türk elm sahəsində olan mükafat

İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan, Bakı, AZ1143, H.Cavid pr.131
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4326143 
Mobil tel. (+994 50) 6145522 
Ev tel. (+994 12) 5962329
Faks (+994 12) 4326143
Elektron poçtu