Əhmədov Məcid Mirzə oğlu

 

Anadan olduğu yer Ağdam rayonu, Qalaycılar kəndi, Azərbaycan
Təvəllüdü 28.02.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.04

Fiziki elektronika

Asetonitrilin alovsuz boşalma plazmasında polimerləşməsindən alınmış təbəqələrin elektrik və fotoelektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

18Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Asetonitril monomerinin alovsuz boşalma plazmasında polimerləşməsindən alınan nazik təbəqələrin elektrik və fotoelektrik xassələri tədqiq edilmiş, elektrik və foto-keçiricilik mexanizmləri aydınlaşdırılmışdır.

U238 və Th232 izotoplarının Abşeron yarımadasından cənubdakı qrunt sularında paylanması üzrə məlumat bazası

Kür-Araz çaylarında ağır metalların daşınması üzrə məlumat bazası

Xəzər dənizi dib çölüntülərində ağır metallar akkumulyasıyası üzrə məlumat bazası

Elmi əsərlərinin adları 1. Dark Electrical Conduction in Plazma-Polymerized Acetonitrile, Thin Solid Films, v.97, 1991, p319-236

2. Space charge limited current in films obtained in glow discharge plasma. Tr. J. of Physics, 22, 1998,p253-261

3. Hazardous pollutant database for Kura-Araks water quality management, NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmrntal Security,. A Foundation for Regional Stability in Central Asia. Springer, 2006

4. Metals in Main Rivers of Azerbaijan: Influence of Transboundary Pollution, Water Air Soil Pollution (2011) 213: 301–310

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Tədqiqatları İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4479616
Mobil tel. (+994 50) 6689690
Ev tel. (+994 12) 4321282
Faks  
Elektron poçtu majid@azecolab.com 

amajd@mail.ru