Məmmədov Sabir Əhməd oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 10.06.1937
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


2314.01

"Neft kimyası"

"Arilsulfamidlərin sintezi və onların xassələri"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2314.01 və 2306.01

"Neft kimyası və üzvi kimya"

"Çoxfunksiyalı sulfamidlərin sintezi və xassələri"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

131

 

65


32

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 34
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

2

Əsas elmi nailiyyətləri Çoxfunksiyalı arilsulfamidlərin və onların heterotsiklik törəmələrinin yeni sintez metodlarının tərtibi və kipləşdiricı nanosürtkülərin hazırlanmasının elmi əsaslarının müəyyən edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. “Синтез N-замещенных производных арилсульфонилгидразидов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам”, Нефтехимия, 2012, т.52, № 4, С.317.

2. «N-Alkylsulfamides and their derivatives as additives for lubricating oils», European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria, 2016, № 1, P. 13 – 18.

3. «Synthesis of conjugated sulfonamides and their heterocyclic derivatives», Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.38, № 6, P. 1 – 5.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları “Tərəqqi” medalı və “Ən yaxşı vətətnpərvər tədqiqatçı alim” Qızıl medalı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azerbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə.
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3216396
Ev tel. (+994 12) 4313169
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu sabir.mamedov.39@mail.ru