Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 22.03.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Üniversiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 03.00.05

Botanika

Azərbaycanda  yayılan  Pimpinella L.  növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

59

 

22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Серкеров C.В., Мехтиева Н.П. Новый компонент  Eupatorium cannabinum L. // Химия природных соединений. 2009. № 3, с.318-320

2. Мехтиева Н.П. Лекарственные растения флоры Азербайджана, применяемые в гомеопатии // Традиционная медицина. М. 2009. № 1 (16), с.12-20.

3. Мехтиева Н.П., Мустафаева С.Д., Зейналова С.А. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Самур-Дивичинской низменности (Азербайджан) // Растительные ресурсы. Том 45, Вып.2, 2009, с. 37-47.

4. Sahmurova A., Brent Philip Duncan,  Bahshaliyeva K., Mehtiyeva N., Mustafayeva S. Chemical composition and antifungal activities of essential oils of  Pyrethrum leptophyllum Stev. ex Bieb.  Journal of  Residuals Science and Technology (JRS et T), USA, vol. 7, N 3-July 2010, p. 187-190.

5. Гусейнова А.Ю.,Гарахани П.Х.,Мехтиева Н.П. Новый вид рода Centaurea (Asteraceae) из Азербайджана // Ботанический журнал, 2014, т. 99, № 3, с. 350-352.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti.

2. “Naturoterapevtlər” peşə asossiasiyası.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu

AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024391
Mobil tel. (+994 50) 3253971
Ev tel. (+994 12) 5105439
Faks  
Elektron poçtu

naiba_m@mail.ru