Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi şöbəsi

Ünvan AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. 30
Tel. (+994 12) 4975308
Faks  
Elektron poçtu etes@science.az
Şöbənin müdiri Rəna Tofiq qızı Qasımova

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.: (+994 12) 4975308

Моb.: (+994 51) 8496141

E-poçt: etes@science.az, renakasumova@gmail.com

Şöbənin işçiləri

Vüsal Rəhman oğlu Zülfüqarov

müdir müavini

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Tel.: (+994 12) 4975308

Моb.: (+994 50) 3374750

E- poçt: etes@science.azvzulfugarov@inbox.ru

Hicran Yaşar qızı Gözəlova

Baş mütəxəssis

Tel.: (+994 12) 4975308

Моb.: (+994 50) 7613600

E-poçt: etes@science.azgozalova@yandex.ru

Almaz Faiq qızı Rzayeva

Baş mütəxəssis

Mob: (+994 50) 8682269

Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri

Elmi tədqiqatların koordinasiyası şöbəsinin fəaliyyətinin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında bütün elmi müəssisə və təşkilatların və ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirmək və istiqamətləndirmək üzrə AMEA-nın fəaliyyətinin həyata keçirməsi və Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının (bundan sonra – ETƏŞ) və elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların fəaliyyətinə təşkilati-metodiki dəstəyin verilməsidir. 

Şöbənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

- Respublika üzrə elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsinin təşkilində iştirak etmək;

- elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üçün müasir üsulların işlənib hazırlanmasına dair təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;

- ETƏŞ və elmi istiqamətlər üzrə elmi şuraların əsasnamələrində nəzərdə tutulan vəzifələrin həyata keçirilməsinə elmi-metodiki dəstək vermək;

- elmi tədqiqat işlərinin koordinasiyasına dair e-resursların yaradılmasını və idarə edilməsini təşkil etmək;

- elmi tədqiqatların koordinasiyasının nəticələri əsasında təhlillər aparmaq və müvafiq hesabatlar hazırlamaq;

- elektron elmin formalaşmasına dəstək vermək.