Qarayeva Ninel İsrafil qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 25.05.1932 
Vəfat etdiyi tarix 03.04.2017
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Dövlət Universiteti, biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

03.00.05

Botanika

Xəzər dənizinin qərb sahilinin bentik diatom yosunları
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


03.00.05

Botanika

Xəzər dənizinin bentosunun diatom yosunları
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı2001

botanika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 115, 1 monoqrafiya 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 79 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Xəzər dənizinin və Azərbaycan Respublikasının su hövzələrinin diatom yosunlarının növ tərkibi, morfologiyası (o cümlədən ultrastrukturu), yayılması və ekologiyası öyrənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Ross R., Cox E.J., Karayeva N.I. a. oth. An amended terminology for the siliceous components of the diatom cell., Beih. 64 zur Nova Hedwigia, 1979, səh. 513-533.

2. Karayeva N.I. Some species of the genus Amphora Ehr. in the Caspian sea. Arch. Protistenkunde, 133, 1987, səh. 93-109.

3. Караева Н.И. совм. с колл. "Диатомовые водоросли СССР", т. II, в. 1. Л., Изд. "Наука", 1988, 114 səh.

4. Karayeva N.I., Genkal S.I. The diatoms of the genus Navicula Bory (Bacillariophyta) in the Volga river. Limnology, № 4, 1993, səh. 309-321.

5. Караева Н.И. Методика ботанического мониторинга Каспийского моря. Bakı, 2002, "Adiloğlu" nəşr., səh. 1-19.

6. Karayeva N.I. Preliminary studies of the Caspian vegetation of macrophytes with regard to contamination. Intern. Journ. on Algae, v. 5, № 2, 2003, səh. 96-104.

7. Караева Н.И., Забержинская Э.Б. Динамика Zostera noltii Hornem у азербайджанского побережья Каспия. Вестник Одесского Нац. Универст., 2008, № 13, в. 4., səh. 196-200.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Diatom yosunlarının ultrastrukturu üzrə Beynəlxalq Terminologiya Komitəsinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, 3 il 
Digər fəaliyyəti AMEA Botanika İnstitunun Elmi şurasının üzvü

AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının üzvü

AMEA Xəbərlər, biologiya elmləri jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının biologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü (1997-2002) 
Təltif və mükafatları “Əməkdə fərqlənmə” medalı “Sosialist yarışı əlaçısı” nişanı
Sonuncu iş yeri və ünvanı AMEA Botanika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 
Sonuncu vəzifəsi Alqologiya və lixenobriologiya laboratoriyasının müdiri