Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ağayev Vaqif Həmid oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 20.05.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektiklər fizikası

CdGa2Se4 monokristallarının optik və foto elektrik xassələrinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64


51
17
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Amorf və triqonal  selen laylarının elektrofotoqrafiya xassələrinin tədqiqi
Elmi əsərlərinin adları 1. Fotokeçiricini kükürd buxarında  termik işləməklə  CdInGaS4 əsaslı elektrofotoqrafiya laylarının foto həssaslığının  sensiblizasiyası. Fizika, cild IX №1-2, s,17,2003.

2. Fotoyarımkeçiricinin  mikrozərrəciklərinin səthə yaxın oblastının xlor atmosferində termik işləməklə legirə edilməsinin triqonal selenin  EF  laylarının parametrlərinə təsiri. Fizka,cild XIII,№5,S45,2007

3. Kİmyəvi üsulla təmizlənmiş və natriumla  aşqarlanmış triqonal selen əsaslı elektrofotoqrafik laylar.Fizika,cild XV,№1,s73,2009

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Unversiteti   
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4329710 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 3765119 
Faks  
Elektron poçtu