Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kərimov Kamal Teymur oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki  şəh. 
Təvəllüdü 29.07.1936
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə  fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad2314.01

neft  kimyası 

Çoxfunksiyalı ИХП-388 aşqarının alınma texnologiyasının işlənməsi və tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55


32


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 22
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri ilk dəfə müalicəvi Naftalan neftindən  “ağ  naftalan”ın alınma  texnologiyası  işlənmuşdir;

respublikada ilk dəfə kənd təsərrüfatı, dəmir yolu, metro və Müdafiə Nazirliyi üçün  xüsusi sürtkülərin alınma texnologiyası yaradılmış və tətbiq edilmişdir;   

xaricə nəql edilən parafinli neftlərin donma temperaturunu, dinamik özlülüyünü aşağı salmaq üçün istifadə edilən “Depressator АКИ” aşqarının istehsal  texnologiyası  yaradılmış  və  tətbiq edilmişdir;

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə  “Müasir Modul elektrik stansiyalarında istifadə edilmiş sintetik və mineral sürtkü yağlarının regenerasiyası” adlı layihə həyata keçirilmişdir (EİF-2010-1(1)-40/34-M-32.

Elmi əsərlərinin adları 1.Fərzəliyev V.M., Mövsümzadə M.M., Cavadova H.Ə.,Əsədov F.M., Kərimov K.T. Allilnaftenatın butilmetakrilatla birgə polimeri neft yağlarına özlülük aşqarı kimi. Milli Patent Ekspertiza Mərkəzi. İddia sənədi № -а 2004 0053 15.04.2004

2.Fərzəliyev V.M., Mövsümzadə M.M., Cavadova H.Ə., Əsədov F.M., Kərimov K.T.Gəmi dizelləri üçün motor yağı.  Az.Patent.  № i 2006 0085  

3.Мамедов C.А., Фарзалиев В.М., Керимов К.Т., Фатализаде Ф.А.и др.

Способ  получения консистентной смазки № 2008 0058

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 50) 5137059
Ev tel. (+994 12) 5949506
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru