Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Şəki REM-in fəlsəfə doktorları

Əliyev Qəzənfər Musa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Oğuz rayonu, Muxas kəndi 
Təvəllüdü 19.07.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2409.01

Genetika

Payızlıq yumşaq buğdanın kombinasiyon qabiliyyətivə onun transqressiv dəyişkənliyə təsiri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Yumşaq buğdanın kombinasion qabiliyyətini müəyyən edilməsiU “ Ağali” buğda sortu 

Elmi əsərlərinin adları

  1. İntensiv sortlar yaratmaq məqsədilə Şəki – Balakən bölgəsi üçün payızlıq yumşaq buğdaların dəmyə şəraitində öyrənilməsi. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi  XXI cild, Bakı–2005
  2. Şəki – Balakən bölgəsinin dəmyə şəraiti üçün payızlıq yumşaq buğda sortları yaratmaq məqsədilə öyrənilmiş kolleksiya nümunələrinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri. AETƏİ elmi əsərlər məcmuəsi. XXI cild, Bakı-2005
  3. Mineral qida elementlərinin bitkiçilikdə ekoloji əhəmiyyyəti Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı.Bakı2005
  4. Coğrafi mühit və onun dəyişdirilməsinin ekoloji problemləri. AMİ Xəbərlər elmi – metodiki jurnal. Bakı2005
  5. Coğrafi təbəqənin bütövlüyü və kontrastlığının ekoloji xüsusiyyətləri. AMİ Xəbərlər elmi-metodiki jurnal.Bakı2005
  6. Şəki rayonu Baş Şabalıd ərazisində təbii biogeosenozun biomüxtəlifliyi və onların mühafizəsi Bolqarıstan Plovdiv Aqrar Universiteti. Plovdiv 2015 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti ADPU – nin Şəki filialı  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA ŞREM,   AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5158501 
Ev tel. (+994 21) 52636 
Faks  
Elektron poçtu