Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Gəncə Bölməsinin institut və təşkilatları

Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

 

Ünvan AZ2000, Gəncə şəhəri,   Heydər Əliyev prospekti, 419  
Tel. (+994 22) 2565829
Faks (+994 22) 2565829
Elektron poçtu

ms.azizli@mail.ru

Direktor  
Direktor müavini vəzifəsini icra edən Yusifov Nazim Məhəmməd oğlu 
Elmi katib Əzizova Sara Mirabbas qızı
Yaranma tarixi  19 dekabr 2012-ci il
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naftalan nefti və onun istismarından alınan tullantılardan yerli xammallar əsasında hazırlanmış adsorbentlərlə konserogen birləşmələrdən təmizlənməsi. Qərb regionunun təbii ehtiyatlarının, dağ-mədən, sənaye tullantılarının pasportlaşdırılması və tətqiqi.
Əsas elmi nəticələr

Naftalan nefti və onun istismarından sonra toplanan tullantılarının müxtəlif növ adsorbentlərlə konserogen birləşmələrdən təmizlənməsi texnologiyası araşdırılmışdır.

Tədqiqat zamanı hazırlanan yeni adsorbentlərin, adsorbsiya xüsusiyyətləri, fiziki-kimyəvi parametrləri dəqiqləşdirilmişdir.

Qərb regionunun təbii ehtiyatları və sənaye tullantılarının təkrar emalı texnologiyası işlənib hazırlanmışdır.

Boksitin qırmızı mədindən koaqulyantın alınması texnologiyasının reqlamenti hazırlanmış və yarımsənaye qurğusunun layihələşdirilməsi üçün tələb olunan texniki şərtlər hazırlanmışdır.

İşçilərinin ümumi sayı  56
Struktur bölmələri 1. Naftalan nefti və səthi aktiv maddələr laboratoriyası

2. Tullantıların araşdırılması və tədqiqi laboratoriyası

3. Fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyası

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 


Əsgərova Gülnara Mail qızı
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları