Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Tarix İnstitutunun elmlər doktorları

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba şəhəri
Təvəllüdü 27.03.1940
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5502.01, 5503.02

Ümumi tarix, Vətən tarixi

Həsən bəy Rumlunun “Əhsənüt-təvarix” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi (XV-XVI əsrlər)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5502.01, 5503.02

Ümumi tarix, Vətən tarixi

Azərbaycan və Osmanlı imperiyası XV-XVI əsrlərdə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

200-dən çox

 

10-dan çox
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

9

Əsas elmi nailiyyətləri Fars dilində: Jozef Tiflisi. Mir Veys və Şah Sultan Hüseyn, İran, İsfahan, 2010 
Elmi əsərlərinin adları 1. İslam və cəmiyyət: XV-XVI yüzillərdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində məzhəbin rolu. “Türk dünyası: Dünəni və bugünü”: Beynəlxalq Elmi konfrans (Tezislər). Bakı, 2011

2. Məmməd Mübariz Əlizadə və “Şahnamə”. Şərq filologiyasının aktual problemləri: Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2011

3. Şəkinin müstəqillik uğrunda mübarizə tarixindən. Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər: Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı, 2011

4. Azərbaycanın Dərbənd şəhəri uğrunda Səfəvi-Osmanlı rəqabəti (1607-ci il). AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. 40-cı cild, Bakı, 2012

5. Br daha Şeyx Bünyad nəsli haqqında. Akademik Ziya Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun materialları. Bakı, 2012

6. Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin XVI əsr özbək hökmdarları haqqında məlumatı. Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2012

7. Şəki XIV əsrin sonları – XV əsrin əvvəllərində. Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri: Beunəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2012

8. Tariximiz açıqlanmamış mövzuların izi ilə. Tarix və onun problemləri, 2013, № 3.

9. Bir əsrin iki dövləti, yaxud Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların tarixşünaslığı haqqında yeni kitab. Tarix və onun problemləri, 2013, № 1.

10. Qubadlı bölgəsi orta əsrlər dövründə. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, 2013

11. Şəkinin müstəqillik uğrunda mübarizə tarixindən. Azərbaycan Respublikası, Uğurlar və perspeyktivlər. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı, 2012, səh. 31-36

12. Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvi tərəfindən Çaldıran Savaşı öncəsində yazılmış beş tarixi məktub haqqında. “Səfəvilər və Şah İsmayıl” kitabı, İstanbul, 2014, səh. 197-209.

13. XVI əsrin son rübündə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Krım xanlığının rolu, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual probıemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2014, səh. 269-271.

14. Xanlıqlar dövründə Qubada xalçaçılıq sənətinin inkişafı, Azərbaycan xalçaları elmi-publisistik jurnalı, Bakı, 2015, səh. 50-57.

15. Rus hakimiyyətinə qarşı 1826-cı il Quba üsyanı, onun amansızlıqla yatırılması və üsyançılara qarşı sərt cəza tədbirləri, “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, səh. 197-201

16. 1501-ci ildə baş vermiş Naxçıvan (Şərur) döyüşü haqqında bəzi məlumatlar, Naxçıvan Dövlət Universiteti və Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti ilə birgə keçirilmiş Naxçıvan və Doğu Anadolu abidələri. Beynəlxalq Simpoziumu, Naxçıvan 2015, 10-12 may.

17. Monqol ağallığı dövründə Azərbaycanda sikkə zərbi və pul tədavülü. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Pedaqoji kadrların “İxtisasartırma və Yenidənhazırlama” İnstitutu. Tarix, İnsan və Cəmiyyət Elmi Nəzəri və elmi-metodik jurnal. Bakı, 2015, 1 (12), səh. 26-32

18. Cəlalilər hərəkatı haqqında bəzi qeydlər: Hərəkatın başlanması, səbəbi və nəticələri, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, I hissə, 2015-ci il, Bakı, səh. 388-391.

19. Bir əsrin üç şirvanşahı haqqında bəzi qeydlər, Şirvanşahlar sarayı: Tarix, həqiqətlər, mülahizələr. Elmi – pratktik konfrans. Məqalələr toplusu, 2016-cı il, səh. 48-59

20. Nəslinin şöhrətli təmsilçisi olan Sara Aşurbəyli haqqında bəzi qeydlərim, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi “İçərişəhər” tarixi muzeyi, Bakı tarixinin ensiklopediyası: Sara Aşurbəyli – 100 il, “Elm və təhsil”, Bakı, 2016, səh.24-33.

21. Müstəqillik illərində çap olunmuş cox qiymətli mənbə barədə bəzi qeydlər, Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı. Respublika Elmi Konfransının Materialları, Sumqayıt, 2016, səh. 148-149. Quba tarixi, TEAS Press Nəşriyyat evi, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20 ildən çox
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak (Əfqanıstan, İran, Türkiyə, keçmiş Sovetlər İttifaqının müxtəlif respublikaları)
Təltif və mükafatları 1. Əfqanıstanın üç dövlət medalı

2. SSRİ-nin fəxri fərmanları

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5393615
Mobil tel. (+994 51) 8740174
Ev tel. (+994 12) 4369850
Faks  
Elektron poçtu