Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Əlyazmalar İnstitutunun elmlər doktorları

Kərimov Paşa Əli oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 10.02.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti,  Filologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.01.03

SSRİ xalqları ədəbiyyatı

Əlican Qövsi Təbrizi “Divan”ının tekstoloji tədqiqi və elmi-tənqidi mətni

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

XVII əsr Azərbaycan anadilli lirikası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 


10
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri XV-XX əsrlərə aid bir sıra yazılı abidələrimizi aşkar edərək nəşr və tədqiq etmiş, tarix, ədəbiyyat və dil tarixi üçün dəyərli mənbələrini elmi dövriyyəyə təqdim etmiş, XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair monoqrafiya yazmışdır
Elmi əsərlərinin adları 1. Əlican Qövsi Təbrizi “Divanı”nın tekstoloji tədqiqi. Bakı, Nurlan, 2005

2. Qövsi Təbrizi “Divan” (elmi-tənqidi mətn) Bakı, Nurlan, 2006

3.XVII əsr Azərbaycan lirikası. Bakı, Nurlan, 2011

4. XVII əsr Azərbaycan poeziyası. Bakı, Nurlan, 2012

5. Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı. Bakı. Elm və təhsil, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.İstanbuldakı türk Ədəbiyyatı vəqfinin təsis  etdiyi “Türk ədəbiyyatına  xidmət”

2. “Barat” mükafatına layiq görülmüşdür (2013)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4921401
Mobil tel. (+994 50) 425157
Ev tel. (+994 12) 4407277
Faks  
Elektron poçtu pasha_kerimov@list.ru