Qacar Çingiz Oveys oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 06.06.1929 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Leninqrad Texniki İnstitutu, texniki fizika sahəsində mühəndis - tədqiqatçı
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 

Radiospektroskopiya üsulu ilə CH3CH2OH molekulunun tədqiqi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.04.15

Molekulyar fizika

Bəzi biratomlu spirtlərin və onların əvəzolunmuşlarının spektroskopiyası

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1980

elmi cihazqayırma

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
elmi cihazqayırma 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 200 –ə yaxın
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 52
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


24

6

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq etil, propil, izopropil spirti molekullarının və etilmerkaptanın fırlanma spektrləri deşifrə olunmuş onların quruluş-konformasiya təhlili aparılmış, struktur parametrləri və dipol momentləri təyin edilmişdir. İlk dəfə olaraq bu molekulların fırlanma spektrlərində Radiodalğa, Mikrodalğa, Mikrodalğa-Mikrodalğa ikiqat kvant rezonansları müşahidə edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. O.N.Ulenikov, A.B.Malikova, Ch.O.Gajar, S.A.Musaev, A.A.Adilov and M.J.Mekhtiev, J.Mol.Spectrocs., 1991, 144, pp. 262-26

2. Ч.О.Каджар, C.A.Mусаев, Э.Ю.Салаев. Журнал Прикладной спектроскопии. 1983, т.39, в. 1,с. 67-74

3. Ch.O.Gajar, S.A.Musaev. Turkish Journ. of Phys. 1998

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ümumittifaq Spektroskopiya Şurasının üzvü

Azərbaycan Attestasiya Komissiyasının  üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi - 1970
Digər fəaliyyəti Kütləvi ədəbiyyat

«Fizika həyatımızdadır», Bakı-2011, səh.184

Mizandarlıq-2010

“Görkəmli şəxsiyyətlər”, Bakı -2012, səh.448

“Azərbaycan- İRS” jurnalında  (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində ) redaktorlar heyətinin üzvü
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan SSRİ-nin Dövlət Mükafatı və SSRİ EA-nın S.İ. Vavilov adına mükafatı-1982

2. Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi-1990

3. Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni – 2004

4. Nəsrəddin Tusi adına mükafat - 2014

İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5372366
Mobil tel. (+994 50) 3318006 
Ev tel. (+994 12) 5380304 
Faks  
Elektron poçtu qajar666@mail.ru