Azərbaycanda Elmi İrsin Toplanması və Sistemləşdirilməsi Mərkəzi

Ünvan İstiqlaliyyət küçəsi, 30 
Tel. (+994 12) 4928820 
Faks (+994 12) 4371772
Elektron poçtu aeitsmerkezi@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Hacıyeva Zemfira Əli qızı

Tarix üzrə elmlər doktoru

(+994 12) 4371772, 4928820

aeitsmerkezi@science.az

Struktur bölmənin işçiləri Əliyarlı Nərgiz Aydın qızı - rəhbər müavini

(+994 12) 4928820

Qəhrəmanova Aliyə Burxan qızı - baş mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Cəlilova Solmaz Cəlil qızı - baş mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Rzayeva Almaz Faiq qızı - baş mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Mövsümov Şəfa Kəmran oğlu - baş mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Həmidov Nofəl İskəndər oğlu - baş mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Qeyisova Validə Həsənbala qızı - aparıcı mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Mustafayeva Gülnara Əzizağa gızı - aparıcı mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Babazadə Sudabə Qəşəm qızı - mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Tağıyev Nicat İxtiyar oğlu - mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Bayramova Hicran Əzizağa qızı– mütəxəssis

(+994 12) 4928820

Mustafayeva Günel İsabala qızı– mütəxəssis 

(+994 12) 4928820
Struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri Mərkəz öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün aşağıdakı funksiyalara malikdir:

1. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatları tərəfindən Mərkəzə təqdim olunan daimi və uzunmüddətli sənədləri dövlət mühafizəsinə qəbul edir; praktiki əhəmiyyətini itirmiş sənədləri aktlaşdıraraq məhv edir;

2. Xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qiymətli sənədlərin elmi ekspertizasını keçirib çapa hazırlayır;

3. Ekspert-yoxlama komissiyasının işini təşkil edir, onun rəyi əsasında görkəmli alimlərin şəxsi fondlarını yaradır;

4. Müəyyən olunmuş qaydaya əsasən elmi müəssisə və təşkilatlar, elmi işçilər, həmçinin, xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar tərəfindən daxil olan sorğulara arxiv arayışlarını təqdim edir;

5. Arxiv işinə aid innovasiyalara əsaslanaraq iş fəaliyyətini təkmilləşdirir, AMEA Rəyasət Heyətinə səmərəli təkliflər verir;

6. Qanunvericiliyə uyğun AMEA rəhbərliyi tərəfindən həvalə olunmuş digər funksiyaları həyata keçirir.

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları