Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  YTP-nın rezidentləri

"AMEA Təcrübə-Sənaye zavodu" MMC

 

Veb-sayt www.amea-tsz.az  
Ünvan AZ1032, Bakı ş., Xətai rayonu, Əhmədli şossesi, 622-ci küçə, ev 9 
Tel. (+994 12) 3709634 
Faks (+994 12) 3709635 
Elektron poçtu

amea.tsz@gmail.com

Direktor

Vasif Bilal oğlu Abbasov

(+994 12) 3760211

E-poçt: vasifabbasov.tsz@gmail.com

Direktor müavinləri

Səxavət Təbriz oğlu Rüstəmov

Sakhavat.rustamov@gmail.com

Xidməti tel.: (+994 12) 3765648

Yaranma tarixi  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 24.05.1974-cü il tarixli 203 saylı və Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 07.06.1974-cü il tarixli sərəncamları ilə Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Əhmədli Eksperimental Bazası əsasında yaradılmışdır 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Elmlə istehsalat arasında birbaşa əlaqənin yaradılması, təcrübə və təcrübə-sənaye miqyasında yeni innovasiyalı texnoloji proseslərin cəlb edilməsi, mənimsənilməsi, və bu texnoloji proseslər əsasında neft-kimya və digər texniki təyinatlı məhsulların, təcrübə partiyalarının geniş istehsalı və satışı.

AMEA İnstitutları və Azərbaycanın  digər elm və təhsil müəssisələrindən daxil olmuş sifarişlər əsasında birgə elmi-tədqiqat və elmi-təcrübə işlərinin aparılması, alınmış nəticələr əsasında yeni texniki təyinatlı məhsulların təcrübə partiyalarının istehsalının və satışının təşkili

Əsas elmi nəticələr Azərbaycan və MDB-nin 20-dən çox elm və təhsil müəssisələri ilə geniş elmi texniki əlaqələr qurulmuş, əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmış, çoxlu sayda pilot, təcrübə, təcrübə-sənaye qurğuları və sahələri yaradılmış, onlarla yeni texnologiyalar təcrübə-sənaye miqyasında mənimsənilərək Respublikanın iri sənaye müəssisələrində tətbiq olunmuşdur. Elmi nəticələr barədə çoxlu sayda elmi məqalələr yazılmış və patentlər alınmışdır.

Zavodda elmi-təcrübə işləri ilə yanaşı Azərbaycanda profil müəssisələr tərəfindən istehsal olunmayan, lakin böyük təlabat duyulan yağların (M-16B2, M-14B2, M-10Г2, niqrol, ox yağları, KS-19 və s.) istehsalının texnoloji prosesləri zavodda mövcuddur. Son illərdə TSZ-də aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticəsində sulfolaşdırılmışmış bitki yağları əsasında dünyada analoqu olmayan texnologiya üzrə yeni nəsil universal kompleks sürtkü materialı alınmışdır.Əsas texniki göstəricilərinə görə bu sürtkü növü öz analoqlarını (solidol, litol-24, ЛЗ-ЦНИИ,ЦИАТИМ-201 və s.) üstələyir.

Ondan başqa zavodumuz superplastifikatorlar, inhibitorlar, deemulqatorlar, lak-boya maddələri, azot, karbon qazları, neft-kimya məhsullarının istehsalı ilə məşğul olmuşdur.

İşçilərinin ümumi sayı 50
Struktur bölmələri

Mühasibat uçotu və iqtsadi təhlil şöbəsi

Hüquq və insan resursları şöbəsi

İstehsalat-Texnoloji şöbə

Marketinq şöbəsi

Zavod elmi tədqiqat-sınaq laboratoriyası

Təmir-tikinti və xidmət sahəsi

Qazanxana təsərrüfat sahəsi

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Süleyman Süleymanov

Roman Bloxin

Orxan Fərruxzadə

Cəmil Ağayev

Fikrət Süleymanov

Nahid Hüseynov

Orxan Şərifzadə

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

Səxavət Rüstəmov

Rəna Həşimova

Mehri Nəzərli

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Süleymanov Süleyman Rəhman oğlu 
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları