Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 07.12.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-        ixtisas şifri

-        ixtisasın adı

-        mövzunun adı


01.04.02

Nəzəri və riyazi fizika

Mürəkkəb yarımkeçiricilərdə elektron spektrinin tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-        ixtisas şifri

-        ixtisasın adı

-        mövzunun adı


07.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Bəzi yarımkeçiricilərin elektron spektrləri və onların elektrik, optik və maqnit xassələri
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1980
bərk cisim fizikası
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001
fizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 150
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 100
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 98
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


22

10

Əsas elmi nailiyyətləri Laylı və zəncirvarı quruluşa malik yarımkeçirici kristalların zona quruluşunun hesablanması.

Laylı quruluşa malik yarımkeçirici kristallarda seqnetoelektrik faza keçidlərinin nəzəriyyəsi. Laylı və zəncirvarı quruluşa malik yarımkeçirici kristalların qəfəs dinamikası.

Yarımmaqnit yarımkeçirici kristallarda elektron Raman səpilməsinin nəzəriyyəsi. Yarımkeçirici kvant çuxurlarında qalvanomaqnit və termomaqnit hadisələrin nəzəriyyəsi. Aşağı ölçülü kvant sistemlərində yükdaşıyıcıların enerji spektrinin təyini.

Elmi əsərlərinin adları 1. Energy spectra of narrow-and zero-gap-semiconductor quantum dots (Babaev A.M., Bagirov M.A.)//J.Phys.:Condensed Matter, 2000,v.12,7923

2. Negative magnetoresistance of an electron gas in a quantum well with parabolic potential (Hasanov Kh.A., Babayev M.M.) // Phys.Rev B, 2006, v.73,235349

3. Interband electron Raman scattering in a quantum wire in a transverse magnetic field (Ismailov T.G., Mehdiyev B.H.) // Phys.Rev.B, 2005, v.71, 165331

4. Electronic structure of the chain-like compound TlSe (Ellialtioglu S., Mete E., Shaltaf  R., Allakhverdiyev K., Nizametdinova M., Orudzhev H.) // Phys.Rev.B,2004,v.70, 195118

5. Lattice dynamics of layered semiconducting compound TlGaS2 (A. M. Ulubey (Kulibekov), D. A. Huseinova, M.A.Nizametdinova, G. S. Orudzhev, K. R. Allakhverdiev, and N. T. Yıldız)// Phys.Stat.Sol.B,2011,v.248, 181

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti 30 il, BDU-nun Fizika fakültəsi, bərk cisimlər fizikası
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 1986-cı ildə “Antiferromaqnitlərin optik spektroskopiyası”na dair işlər silsiləsinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatı (Y.M.Seyidov,V.Yeremenko, M.Abdullayev ilə birlikdə)
İş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş, H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393416 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5396578
Faks  
Elektron poçtu firudin_hashimzade@yahoo.com