Əliyev Xalid Əli Ağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı   
Təvəllüdü 07.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2413.01

Entomologiya

Azərbaycanın Kiçik Qafqaz biogeosenozlarının arıkımıləri 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2413.01

Entomologiya

Azərbaycanın arıkimiləri (Hymenoptera, Apoidea) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

33

15 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan faunasında 642 arıkimi növü müəyyən tdilib. Onlardan 154 növü Qafqaz, 88-i Cənubi Qafqaz və 64-ü Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə verilir.Əvvəllər naməlum olan, arıkimilərin yuva paraziti mutillid cır arıların 2 növünün dişisi və erkəyinin təsviri verilib. İlk dəfə arıkimilərin zonalar və landşaftlar üzrə yayılmalarının təhlili aparılmış və hər bir zona və landşaft üçün onların rompleksləri verilmişdir. İlk dəfə Qafqazın arıkimilərinin faunasının formalaşması tarixi öyrənilmiş və onların faunistik kompleksləri verilmişdir. Azərbaycanda arıların 2 fəsiləsinin Mutillidae və Pompilidae, arıkimilərin isə 2 cinsinin Coelioxys , Nomada təftişi aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.On the fauna of the bee genus Anthidium Fabr. Of the Azerbaijan SSR, Caucasus (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) // Spixiana, Munchen, 1986,v.9,3, p.271-274

2.A synopsis of the bee genus Hylaeus Fabricius 1793 of Soviet Azerbaijan (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) // Senckenbergiana biol. Frankfurt f.M., 1986, v.66,(4/6), p.261-269

3.Зоогеографические комплексы пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) Малого Кавказа в пределах Азербайджана .. Изв.АН Азербайджана, серия биолюгнаук, №3, 1989, с.54-61

4.Жалящие перепончатокрылые.. В кн.: Животный мир Азербайджана. Баку: Элм, 1996, т.2, с.315-328

5.The aculeate Hymenoptera in the collection of the Institute Zoology of the Academy of Sciences of Azerbaijan,Baku. Part 1 : The mutillid wasps (Mutillidae) // Russian Entomol.J., 1998, v.7, (1-2), p.43-50

6. On the ecology of bumble bees (Hymenoptera, Apoidea,Bombus) of Talysh region (Azerbaijan) // Beitrag zur Entomologie.(2005), v.55,2, p.279-288

7.Beitrag zur Bienenfauna Azerbaidschans 1. Die Gattung Colletes Latreille, 1802 // Insecta, 2010, Helf 12, pp.33-36 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Azərbaycan zooloqlar cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan MEA-nın Fəxri fərmanı, 2007

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutu AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə
Vəzifəsi Araxnologiya laboratoriyasınin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4397353
Mobil tel. (+994 55) 7185920 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4397353 
Elektron poçtu khalidaliyev@mail.ru